BLOG

Gotówka i Waluty obce kontra inflacja

Niniejszy artykuł stanowi ostatni z siedmiu artykułów, które są poświęcone omówieniu różnych klas aktywów. Poruszana w nich jest specyfika danego aktywa, zmienność oraz czynniki wpływające na wycenę. Przede wszystkim, sprawdzimy jakie stopy zwrotu generowały poszczególne aktywa w zależności od czynników makroekonomicznych, gospodarczych czy od polityki monetarnej wyznaczanej przez banki centralne. W artykułach będą opisywane takie klasy aktywów jak:

I. Lokaty bankowe  

II. Obligacje 

 • Skarbowe detaliczne indeksowane inflacją
 • Skarbowe notowane na rynku
 • Korporacyjne

III. Akcje 

 • Polskie
 • Zagraniczne

IV. Złoto 

V. Pozostałe surowce 

VI. Nieruchomości 

VIIGotówka i waluty obce < — Jesteś Tutaj

Po opublikowaniu wszystkich siedmiu artykułów na blogu snajperinwestycyjny.pl pojawi się dodatkowa zakładka „Do pobrania”, w której znajdziemy 40 stronicowy PDF zbierający artykuły w całość wraz z dodatkowym materiałem podsumowujący cały cykl artykułów niepublikowany wcześniej na blogu. Klasą aktywów, którym się teraz przyjrzymy, będą waluty obce oraz gotówka. Zaczynajmy więc!

Gotówka i  Waluty

W artykule [link] zostało przedstawione zestawienia przechowywanej przez Polaków gotówki na nieoprocentowanych rachunkach oraz straty z tym związane. Rozważmy jednak trzymanie gotówki z nieco innej perspektywy. 

 • Trzymanie gotówki w okresie przejściowym pomiędzy inwestycjami
 • Trzymanie gotówki w walutach obcych 
 1. Trzymanie gotówki w oczekiwaniu na inwestycję

Załóżmy, że właśnie upłynniliśmy określoną cześć naszych inwestycji i nie widzimy obecnie okazji do inwestycji (np. aktywa, które są w kręgu naszych zainteresowań wyceniane są zbyt wysoko, co generuje niepotrzebne ryzyko). W mojej ocenie, w takiej sytuacji pomimo tego, że realnie nasze oszczędności tracą to trzymanie gotówki ma większy sens niż szukanie na siłę inwestycji, która nie spełnia założeń naszej strategii. W końcu na inwestycjach można stracić znacznie więcej niż wynosi inflacja, szczególnie gdy decyzja jest podejmowana zbyt pochopnie oraz z pominięciem analizy. 

Jakie są alternatywy do trzymania gotówki? 

Czytaj więcej »Gotówka i Waluty obce kontra inflacja

Nieruchomości Kontra Inflacja ?

Niniejszy artykuł stanowi szósty z siedmiu, które są poświęcone omówieniu różnych klas aktywów. Poruszana w nich jest specyfika danego aktywa, zmienność oraz czynniki wpływające na wycenę. Przede wszystkim, sprawdzimy jakie stopy zwrotu generowały poszczególne aktywa w zależności od czynników makroekonomicznych, gospodarczych czy od polityki monetarnej wyznaczanej przez banki centralne. W artykułach będą opisywane takie klasy aktywów jak:

I. Lokaty bankowe  

II. Obligacje 

 • Skarbowe detaliczne indeksowane inflacją
 • Skarbowe notowane na rynku
 • Korporacyjne

III. Akcje 

 • Polskie
 • Zagraniczne

IV. Złoto 

V. Pozostałe surowce 

VI. Nieruchomości < — Jesteś Tutaj

VIIGotówka i waluty obce

Po opublikowaniu wszystkich siedmiu artykułów na blogu snajperinwestycyjny.pl pojawi się dodatkowa zakładka „Do pobrania”, w której znajdziemy 40 stronicowy PDF zbierający artykuły w całość wraz z dodatkowym materiałem podsumowujący cały cykl artykułów niepublikowany wcześniej na blogu. Klasą aktywów, którym się teraz przyjrzymy, będą nieruchomości. Zaczynajmy więc!

Czas nieruchomości

Panuje powszechne przekonanie, że nieruchomości stanowią dobrą inwestycję, która zabezpiecza nas przed inflacją. Czy tak jest naprawdę? Odpowiem na to pytanie w niniejszym artykule. Nieruchomości wyróżniają się na tle omawianych klas aktywów takich jak: akcje, obligacje czy lokaty, między innymi tym, że są to aktywa fizyczne. W związku, z czym mają szereg specyficznych cech, które mogą być szczególnie atrakcyjne dla osób z dużą awersją do ryzyka. Oto tylko niektóre z nich:

 • Nieruchomości cechują się mniejszą zmiennością niż aktywa notowane na rynku (np. akcje, obligacje)
 • Inwestując na giełdzie mamy podgląd do bieżącej wyceny swoich aktywów, tym samym widzimy ich zmienność. Może się zdarzyć, że nasze akcje tracą kilkadziesiąt procent. Wówczas pod wpływem emocji możemy podjąć decyzję o ich sprzedaży (prawdopodobnie będzie to dołek cenowy). Ceny nieruchomości również podlegają wahaniom (w dalszej części niniejszego artykułu zostanie to bardziej szczegółowo opisane), natomiast nie mamy dostępu do wyceny naszej nieruchomości w czasie rzeczywistym, przez co łatwiej jest wytrzymać duże spadki.
 • Występuje bardzo niskie ryzyko utraty całości zainwestowanego kapitału. Owszem, może zdarzyć się wojna, przez co wartość nieruchomości spadnie właściwie o 100%, natomiast jeżeli  faktycznie dojdzie do ataku zbrojnego, to spadek wyceny nieruchomości nie będzie naszym największym problemem.
 • Aktywa fizyczne są niepodzielne tzn. nie możemy upłynnić części naszej nieruchomości, w przypadku gdy będziemy potrzebować gotówki (np. 30% wartości nieruchomości). Może się okazać, że jesteśmy zmuszeni sprzedać cała nieruchomość, a to wiąże się z określonymi kosztami.
 • Mała płynność. Akcje na rynku zazwyczaj możemy sprzedać tego samego dnia, w którym podjęliśmy taką decyzję. Niestety inaczej jest w przypadku nieruchomości, gdzie sprzedaż może trwać kilka miesięcy (jest to zależne od szeregu czynników np. ceny, lokalizacji, sytuacji prawnej)
 • Koszty transakcyjne. W przypadku sprzedaży instrumentów finansowych koszty transakcyjne wynoszą ok. 0,19% (w zależności od rodzaju instrumentu). Dla nieruchomości koszty transakcyjne mogą się wahać między 4-8% (np. PCC, notariusz, pośrednik nieruchomości). Jeżeli dodamy do tego fakt, że nieruchomości to aktywa o znacznej jednostkowej wartości min. kilkaset tysięcy, to kilka procent stanowi istotną sumę.

Jakie mamy sposoby inwestowania w nieruchomości ?

Czytaj więcej »Nieruchomości Kontra Inflacja ?

Czy Złoto Chroni Przed Inflacją ?

Niniejszy artykuł stanowi czwarty  z siedmiu, które są poświęcone omówieniu różnych klas aktywów. Poruszana w nich jest specyfika danego aktywa, zmienność oraz czynniki wpływające na wycenę. Przede wszystkim, sprawdzimy jakie stopy zwrotu generowały poszczególne aktywa w zależności od czynników makroekonomicznych, gospodarczych czy od polityki monetarnej wyznaczanej przez banki centralne. W artykułach będą opisywane takie klasy aktywów jak:

I. Lokaty bankowe  

II. Obligacje 

 • Skarbowe detaliczne indeksowane inflacją
 • Skarbowe notowane na rynku
 • Korporacyjne

III. Akcje 

 • Polskie
 • Zagraniczne

IV. Złoto < — Jesteś Tutaj

V. Pozostałe surowce  

VI. Nieruchomości 

VIIGotówka i waluty obce

Po opublikowaniu wszystkich siedmiu artykułów na blogu snajperinwestycyjny.pl pojawi się dodatkowa zakładka „Do pobrania”, w której znajdziemy 40 stronicowy PDF zbierający artykuły w całość wraz z dodatkowym materiałem podsumowujący cały cykl artykułów niepublikowany wcześniej na blogu. Aktywem, które zostanie teraz przeanalizowane będzie złoto. Zaczynajmy więc!

Inwestowanie  w surowce

Powszechnie uważa się, że jednym ze sposobów ochrony naszych oszczędności przed inflacją jest inwestowanie w surowce. Przykładem na potwierdzenie tej tezy może być wysokość inflacji w latach 70 w Stanach Zjednoczonych oraz towarzyszące temu wysokie ceny ropy naftowej oraz złota. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej inwestycji w złoto  [złoto ze względu na swoje specyficzne cechy zostało na potrzeby artykuły wydzielone z szerokiej grupy aktywów, jaką są surowce]

I. Złoto

Złoto od wieków wzbudza skrajne emocje, było i jest kojarzone z bogactwem. Ze względu na swoje właściwości od zawsze traktowano je jako formę pieniądza (kiedyś zdecydowanie bardziej, ponieważ dolar był wymienialny na złoto).

Dlaczego ludzie inwestują w złoto?

 Jak zostało wspomniane w artykule żyjemy w erze pieniądza fiducjarnego, czyli pieniądza opartego na zaufaniu do rządów czy banków centralnych. Jeżeli zaufanie to zostanie nadszarpnięte np. poprzez nadmierny dodruk pieniądza, co w konsekwencji wpłynie na inflację, społeczeństwo uświadomi sobie, że pieniądz papierowy nie spełnia funkcji przechowania wartości, a tym samym zaufanie to drastycznie spadnie. Pamiętajmy, że wartość każdej papierowej waluty nieuchronnie dąży do zera w długim terminie.

Jaką wartość ma złoto?

Trudność z oszacowaniem wartości złota polega na tym, że nie generuje ono odsetek, kuponów czy dywidend. Generuje za to koszty przechowania (w przypadku inwestowania w złoto fizyczne. Złoto musi być odpowiednio przechowywane, inaczej istnieje ryzyko, że zostanie skradzione). Na czym wiec polega wartość złoto ?

 Złota po prostu nie da się dodrukować ilość złota, która została do tej pory wydobyta wynosi ok 193 400 ton, rocznie wydobywa się ok. 3 000 ton. Oznacza to, że aby wydobyć kolejne 193 400 ton potrzeba ponad 64 lata (nie można tego powiedzieć o pieniądzu drukowanym, którego ilość w obiegu można podwoić w porównaniu do złota błyskawicznie). Skoro ilość złota, które zostało wydobyte oraz będzie w przyszłości, jest znana, to stanowi to doskonałe zabezpieczenie przed szaleństwem dodruku pieniądza. Dlatego w okresach inflacji (wywołanej m.in. dodrukiem) złoto najszybciej drożeje. W przypadku polskiego inwestora złoto ma nawet większą wartość niż dla mieszkańca np. Stanów Zjednoczonych . Otóż twarda waluta (USD, EUR) przechowują lepiej wartość niż PLN, natomiast wszystkie trzy waluty w długiem terminie w porównaniu do złota dążą do zera.

Jak może to wykorzystać polski inwestor ?

Czytaj więcej »Czy Złoto Chroni Przed Inflacją ?

Surowce, Chronią Przed Inflacją ?

Niniejszy artykuł stanowi piąty z siedmiu, które są poświęcone omówieniu różnych klas aktywów. Poruszana w nich jest specyfika danego aktywa, zmienność, czynniki wpływające na wycenę, a przede wszystkim, sprawdzimy jakie stopy zwrotu generowały poszczególne aktywa w zależności od czynników makroekonomicznych, gospodarczych czy od polityki monetarnej wyznaczanej przez banki centralne. W artykułach będą opisywane takie klasy aktywów jak.:

ILokaty bankowe  

II. Obligacje 

 • Skarbowe detaliczne indeksowane inflacją
 • Skarbowe notowane na rynku
 • Korporacyjne

III. Akcje 

 • Polskie
 • Zagraniczne

IV. Złoto

V. Pozostałe surowce < — Jesteś Tutaj

VI. Nieruchomości 

VIIGotówka i waluty obce

Po opublikowaniu wszystkich siedmiu artykułów na blogu snajperinwestycyjny.pl pojawi się dodatkowa zakładka „Do pobrania”, w której znajdziemy 40 stronicowy PDF zbierający artykuły w całość wraz z dodatkowym materiałem podsumowujący cały cykl artykułów niepublikowany wcześniej na blogu. Klasą aktywów, którym się teraz przyjrzymy, będą surowce [z wyłączeniem złota, które zostało opisane wcześniej]. Zaczynajmy więc!

I. Pozostałe surowce

Surowce są dużą i niejednorodna grupą aktywów. Możemy je podzielić na:

 • Surowce energetyczne (np. ropa naftowa)
 • Metale przemysłowe (np. miedź)
 • Metale szlachetne (np. złoto)
 • Produkty rolne (np. pszenica)
 • Żywy inwentarz i mięso (np. trzoda chlewna)

Inny bardziej ogólny podział to:

 • Surowce twarde (czyli te które podlegają wydobyciu)
 • Surowce miękkie (czyli te które uprawia się i hoduje na farmach)

Od czego zależą ceny surowców?

Tak jak i w przypadku złota (które zaliczane jest do kategorii surowców) cena zależy od relacji pomiędzy popytem, a podażą (to między innymi dlatego obserwowaliśmy w 2020 ujemne ceny ropy naftowej, ale o tym kilka akapitów poniżej).

Czynniki popytowe:

 • Populacja na świecie (jeszcze w 1928 roku na świcie żyły 2 mld ludzi. Obecnie na świecie żyje ok. 7.7 mld. Szacuje się, że do 2050 na świecie będzie żyło ok. 10 mld ludzi. Oznacza to przyrost ok. 80 mln rocznie). Ludzi ci potrzebują jedzenia, mieszkania, ubrań oraz będą się przemieszczać, tym samym będą generować popyt zarówno na twarde jak i miękkie surowce.
 • Wzrost standardu życia. Wraz ze wzrostem dochodu poprawia się standard życia. Ludzie, którzy przekroczyli minimalne dochody teraz oprócz zaspokojenia podstawowych potrzeb mogą pozwolić sobie na więcej tym samym zaczynają budować domy, kupują mieszkania, wyposażenie czy wyjeżdżają na wakacje. Wszystko to generuje dodatkowy popyt na surowce (uwaga:  popyt na surowce może wzrastać pomimo, że liczba ludności na poziomie globalnym stoi w miejscu).
 • Urbanizacja. Konsumpcja w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest większa w miastach niż na obszarach wiejskich. W związku z postępującym przemieszczaniem się ludności z terenów wiejskich do miast, będzie to czynnik o charakterze popytowym. W kolejnych dekadach trend ten będzie szczególnie widoczny w Azji oraz Afryce.
 • Rozwój infrastruktury. Przemieszczanie się ludności oraz wzrost populacji wymusi rozwój infrastruktury. A jak wiemy, do tego potrzebne są surowce.
 • Zmiany sposobu żywienia. Obserwujemy obecnie trend odchodzenia od konsumpcji mięsa, na rzecz zarówno produktów wegeteriańskich jak i wegańskich. Jeżeli ów trend zostanie utrzymany, to w średnim oraz długim terminie powinno to wpływać na zwiększony popyt na surowce rolne.

Czynniki podażowe:

 • Złoża surowców. Weźmy pod uwagę ropę naftową. Ilość ropy na świcie jest skończona, jeżeli w pewnym momencie będziemy świadkami skończenia się złoża  surowca w danej lokalizacji i dodatkowo połączymy to z opóźnieniem odkrywaniu nowych złóż możemy obserwować niedostateczną ilość tego surowca na rynku.
 • Koszty wydobycia. Przy wyeksploatowaniu kolejnych pól naftowych lub kopalń ,aby zachować ciągłość podaży danego surowca trzeba zacząć eksploatować mniej dostępne pola naftowe czy kopalnie (np. płożone niżej) co powoduje wzrost kosztów.
 • Nowe technologie. Mogą one na kilka sposobów wpływać na ceny surowców. Nowa technologia wydobycia ropy naftowej może spowodować, że nagle opłacalne staje się wydobycie ze złóż, które opłacalne nie były wcześniej. Innym przykładem wpływu nowych technologii na relację pomiędzy popytem a podażą może być przejście z samochodów spalinowych na elektryczne. Spowoduje to zmniejszenie popytu na jedne surowce a zwiększy popyt na inne.
 • Normy środowiskowe. Walka z CO2 i odchodzenie od paliw kopalnych, to jeden z przykładów jak regulacje środowiskowe mogą w drastyczny sposób wpłynąć na popyt. Bardziej wymagające normy, które muszą spełnić firmy to większe nakłady inwestycyjne, a w rezultacie musi to znaleźć odzwierciedlenie w cenie produktu końcowego.
 • Nowe podatki. Poszczególne kraje są coraz bardziej zadłużone, w związku z czym rządy będę poszukiwać dodatkowych wpływów do budżetu. Istnieje niemal pewność, że będziemy świadkami wprowadzania kolejnych podatków, również tych, które wpłyną na cenę surowców.

Ile można zarobić inwestując w surowce ?

Czytaj więcej »Surowce, Chronią Przed Inflacją ?

Czy Akcje Naprawdę Chronią Przed Inflacją ?

Niniejszy artykuł stanowi trzeci z siedmiu, które są poświęcone omówieniu różnych klas aktywów. Poruszana w nich jest specyfika danego aktywa, zmienność, czynniki wpływające na wycenę, a przede wszystkim, sprawdzimy jakie stopy zwrotu generowały poszczególne aktywa w zależności od czynników makroekonomicznych, gospodarczych czy od polityki monetarnej wyznaczanej przez banki centralne. W artykułach będą opisywane takie klasy aktywów jak:

ILokaty bankowe  

II. Obligacje 

 • Skarbowe detaliczne indeksowane inflacją
 • Skarbowe notowane na rynku
 • Korporacyjne

III. Akcje < — Jesteś Tutaj

 • Polskie
 • Zagraniczne

IV. Złoto

V. Pozostałe surowce

VI. Nieruchomości 

VIIGotówka i waluty obce

Po opublikowaniu wszystkich siedmiu artykułów na blogu snajperinwestycyjny.pl pojawi się dodatkowa zakładka „Do pobrania”, w której znajdziemy 40 stronicowy PDF zbierający artykuły w całość wraz z dodatkowym materiałem podsumowujący cały cykl artykułów niepublikowany wcześniej na blogu. Klasą aktywów, którym się teraz przyjrzymy, będą akcje. Zaczynajmy więc!

Jak dużo można zarobić inwestując w akcje?

Bardzo dużo. Natomiast jest to dosyć trudne. Jednego dnia akcje spółki mogą podrożeć o kilkadziesiąt, a nawet kilka set procent by następnego dnia spać o blisko 100%. Dla przykładu poniżej akcje kilku spółek których kurs bardzo mocno wzrósł  w ciągu 10 lat (dane na dzień 06.01.2021):

Najlepiej w prezentowanym zestawieniu w okresie ostatnich 10 lat spisały się akcje Tesli, które dały zarobić ponad 13,7 tys. proc. oznacza to, że inwestując 10 tys. PLN w styczniu 2011 dzisiaj nasze akcje byłyby wyceniane na prawie 1,4 mln PLN (na początku stycznia 2021). Przykładów spektakularnych wzrostów nie trzeba szukać w Stanach Zjednoczonych. Jak zostało przedstawione powyżej, akcje CD PROJECT przez ostanie 10 lat wzrosły o 8,1 tys. proc tym samym 10 tys. PLN zainwestowane w styczniu 2011 było warte na początku 2021  prawie 830 tys. PLN. Powyższe liczby robią ogromne wrażenie, jednocześnie rozbudzając wyobraźnię. Na czym polega więc trudność?

Już dzisiaj są notowane spółki, które w perspektywie kolejnych 10 lat dadzą podobne stopy zwrotu, a być może nawet wyższe. Pytanie jak zidentyfikować takie spółki, a jeżeli już je zidentyfikujemy, to czy będziemy w stanie (z punktu zarządzania własnymi emocjami) trzymać akcje tych spółek przez 10 lat? Po drodze zdarzały się przecież kilkudziesięcioprocentowe przeceny wyżej wymienionych spółek, zdarzały się okres długich lat gdzie kurs spółki poruszał się w trendzie bocznym (dokładnie spółki Mercator, której kurs oscylował w okolicach 20 PLN, w 2019 spadł do 10 PLN, a następnie wzrósł do prawie 800 PLN tym samym generując kilkutysięczną stopę zwrotu w okresie krótszym niż 12 miesięcy). Z drugiej strony na przestrzeni tych 10 lat nie brakowało również spółek, które straciły po 99% wartości czy zbankrutowały i nie są już notowane na żadnej giełdzie.

 W tym wpisie nie będziemy zajmować się analizą stóp zwrotu ze spółek które są obecnie ekstremalnie modne, skupimy się natomiast na analizie czy inwestowanie w akcje jest w stanie ochronić nasze oszczędności przed inflacją. Swoja analizę przedstawię z punktu inwestowanie przez polskiego inwestora w akcje polskie oraz zagraniczne. Inwestycja w szeroki rynek czyli S&P 500 w Stanach Zjednoczonych oraz WIG w Polsce.

Indeksy giełdowe

Czyli syntetyczna informacja o rynku. Najpierw przyjrzyjmy się stopom zwrotu z akcji w Stanach Zjednoczonych.

Stopy  zwrotu z indeksu S&P 500

Średnia stopa zwrotu dla indeksu S&P 500 dla ostatnich 10 lat to ponad 17%. Najgorszy wynik indeks osiągnął w 2017 roku i było to 1,31%. Najlepszy rok to 2014 ze stopą zwrotu na poziomie 33,4%. Czy takie stopy zwrotu zabezpieczają przed inflacją? To zależy! Dlaczego?

 • Po pierwsze za nami bardzo dobry okres dla akcji w Stanach Zjednoczonych, według różnych wskaźników rynek ten jest wykupiony (o czym więcej w kolejnych wpisach)
 • Historyczne stopy zwrotu nie są gwarancją ich powtarzalności w kolejnych okresach
 • Na przestrzeni ostatnich 10 lat zdarzały się okresy gdzie indeks był kilkadziesiąt procent na minusie r/r (np. krach spowodowany COVID-19). Załóżmy, że inwestor wyczerpany emocjonalnie stratą w wysokości 30% postanawia sprzedać posiadane akcje w kulminacyjnym momencie paniki. Tym samym kasując swoje zyski z ostatnich kilku lat. W takiej sytuacji nie dość, że nie została zachowana realna wartość pieniądza to jeszcze inwestor odnotował stratę
 • Na powyższym wykresie zostały przedstawione stopy zwrotu z indeksu S&P 500 w przeliczeniu na PLN. Jeżeli w czasie trwania inwestycji złotówka byłaby bardzo słaba w stosunku do dolara, a w terminie zakończenia inwestycji bardzo mocna to mogłoby się okazać, że pomimo wzrostu indeksu polski inwestor odnotował pokaźną stratę.
Czytaj więcej »Czy Akcje Naprawdę Chronią Przed Inflacją ?

Obligacje, Które Chronią Przed Inflacją !

Niniejszy artykuł stanowi drugi z siedmiu, które są poświęcone omówieniu różnych klas aktywów. Poruszana w nich jest specyfika danego aktywa, zmienność, czynniki wpływające na wycenę, a przede wszystkim, sprawdzimy jakie stopy zwrotu generowały poszczególne aktywa w zależności od czynników makroekonomicznych, gospodarczych czy od polityki monetarnej wyznaczanej przez banki centralne. W artykułach będą opisywane takie klasy aktywów jak:

ILokaty bankowe  

II. Obligacje < — Jesteś Tutaj

 • Skarbowe detaliczne indeksowane inflacją
 • Skarbowe notowane na rynku
 • Korporacyjne

III. Akcje

 • Polskie
 • Zagraniczne

IV. Złoto

V. Pozostałe surowce

VI. Nieruchomości 

VIIGotówka i waluty obce

Po opublikowaniu wszystkich siedmiu artykułów na blogu snajperinwestycyjny.pl pojawi się dodatkowa zakładka „Do pobrania”, w której znajdziemy 40 stronicowy PDF zbierający artykuły w całość wraz z dodatkowym materiałem podsumowujący cały cykl artykułów niepublikowany wcześniej na blogu. Grupą produktów inwestycyjnych, którym się teraz przyjrzymy, będą obligacje. Zaczynajmy więc!

Na potrzeby tego wpisu podzielimy obligacje na:

 • Skarbowe detaliczne obligacje indeksowane inflacją
 • Skarbowe notowane na rynku
 • Korporacyjne

Co to obligacja ?

Obligacje są jednym z instrumentów dłużnych. Emitent obligacji, np.: państwo, samorząd, prywatne przedsiębiorstwo emitując obligacje ma do spłacenie dług + odsetki w określonym terminie. Oznacza to, że gdy inwestujemy w obligacje, tak naprawdę udzielamy pożyczki, a w zamian oczekujemy zwrotu pożyczonego kapitału + określonego zysku. Ile można zarobić, inwestując w obligacje?

 To zależy !

Przede wszystkim komu pożyczamy. Jeżeli pożyczamy emitentowi o bardzo dobrej sytuacji finansowej, to nasz zysk będzie mniejszy niż gdybyśmy pożyczali podmiotowi o wątpliwej kondycji finansowej. Natomiast, jeżeli pożyczamy podmiotom, których sytuacja finansowa jest wątpliwa to nie dość, że nie zarobimy odsetek, to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że nie odzyskamy zainwestowanej kwoty. Pamiętajmy! Emitent odda pożyczone pieniądze TYLKO wtedy gdy będzie je miał. Przykłady przedsiębiorstw/emitentów, którzy nie wykupili obligacji, możemy mnożyć do woli m.in.: Argentyna, Ekwador, GetBack czy Gant. 

Ze względu na ryzyko możemy powiedzieć, że najbardziej bezpieczne obligacje to te emitowane przez państwa, następnie przez samorządy, a na samym końcu są obligacje emitowane przez firmy (jest to pewne uproszczenie, ponieważ są na świecie firmy jak Apple czy Amazon, które mają większe przychody niż niejedno państwo, a tym samym ich standing finansowy jest lepszy).

Analizę, która odpowie na pytanie, czy inwestycja w obligacje może przynieść wyższe stopy zwrotu niż inflacja, zacznijmy od obligacji skarbowych, następnie przejdziemy do obligacji korporacyjnych.

Czytaj więcej »Obligacje, Które Chronią Przed Inflacją !

7 Inwestycji Które Chronią Przed Inflacją !

Rekordowe oszczędności Polaków. Na koniec czerwca 2020 sięgnęły 1,65 bln PLN. Na przestrzeni 10 lat kwota ta podwoiła się. Wpływ na to miał wzrost gospodarczy wraz ze wszystkimi swoimi skutkami, czyli wzrostem wynagrodzeń oraz spadkiem bezrobocia. Jaka jest zatem struktura oszczędności Polaków?   

I. Podstawowa forma

Lokaty bankowe i rachunki oszczędnościowe: 969 mld (59%)

II. Pozostałe  formy (41%, które sumuje się do 681 mld PLN)

 • Gotówka w obiegu
 • Otwarte fundusze emerytalne
 • Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe
 • Zagraniczne fundusze inwestycyjne
 • Fundusze inwestycyjne
 • PPK
 • Obligacje + bony
 • Akcje spółek publicznych

Ile realnie tracą Polacy w skali roku/miesiąca?

Na dzień pisania niniejszego artykułu ostatni odczyt inflacji wyniósł  3% (w skali roku), czyli 0,25% (w skali miesiąca). Realnie Polacy tracą 49,5 mld ! Czyli w skali miesiąca 4,12 mld. Czy to dużo? Dla porównania podam, że łączne wydatki na służbę zdrowia w Polsce wyniosły 97 mld PLN w 2019.  

Żyjemy w erze pieniądza fiducjarnego, czyli opartego na wierze (brak wymienialności na kruszce np. na złoto). Oznacza to, że pieniądze mogą być drukowane w olbrzymich ilościach, o czym pisałem tutaj.  Skutek jest taki, że pieniądze tracą swoją realną wartość. Jaki jest więc sens trzymania gotówki na koncie? Jak pokazuje historia, większość klas aktywów w średnim i długim terminie dawała lepsze stopy zwrotu (tym samym lepszą ochronę przed inflacją) niż gotówka. Przeanalizujmy zatem stopy zwrotu z poszczególnych klas aktywów. Zanim to zrobimy, zastanówmy się, dlaczego warto inwestować?

W mojej ocenie dwa najważniejsze powody to:

 • Ochrona przed inflacją
 • Pomnażanie oszczędności

Przyjrzyjmy się zatem sposobom jakie mamy, aby ochronić nasze oszczędności przed inflacją.

Niniejszy artykuł stanowi pierwszy z siedmiu artykułów, które będą poświęcone omówieniu różnych klas aktywów. Będzie poruszana w nich specyfika danego aktywa, zmienność, czynniki wpływające na wycenę, a przede wszystkim, sprawdzimy jakie stopy zwrotu generowały poszczególne aktywa w zależności od czynników makroekonomicznych, gospodarczych czy od przyjętej polityki monetarnej przez banki centralne. W artykułach będą opisywane takie klasy aktywów jak:

I. Lokaty bankowe  < — Jesteś Tutaj

II. Obligacje

 • Skarbowe detaliczne indeksowane inflacją
 • Skarbowe notowane na rynku
 • Korporacyjne

III. Akcje

 • Polskie
 • Zagraniczne

IV. Złoto

V. Pozostałe surowce

VI. Nieruchomości 

VII. Gotówka i waluty obce

Po opublikowaniu wszystkich siedmiu artykułów na blogu snajperinwestycyjny.pl pojawi się dodatkowa zakładka „Do pobrania”, w której znajdziemy 40 stronicowy PDF zbierający artykuły w całość wraz z dodatkowym materiałem podsumowujący cały cykl artykułów niepublikowany wcześniej na blogu.  Zaczynajmy więc!

I. Lokaty bankowe

Czytaj więcej »7 Inwestycji Które Chronią Przed Inflacją !

Jak Doprowadzić Do Hiperinflacji W Polsce?

Lata 1918-1924

W 1921 banknotem o najwyższym nominalne było 5 tys. marek polskich, natomiast rok później w obiegu były już banknoty o nominale 250 tys. marek. Jeszcze tego samego roku w listopadzie, w obiegu znalazły się banknoty o najwyższym nominalne, jakie kiedykolwiek zostały w Polsce wydrukowane.  Nominał sięgnął  10 mln marek. W latach 1918- 1924 łącznie inflacja osiągnęła w Polsce 2,5 mln proc., a po  denominacji 28.04.1924 przeprowadzonej przez Bank Polski (poprzednik NBP) jednego złotego otrzymywano za 1,8 mln marek.

Przyczyny:

Po odzyskaniu niepodległości Polska była państwem w znacznym stopniu teoretycznym, a co najważniejsze, państwo Polskie nie miało prawie żadnych dochodów, natomiast ponosiło koszty. Obrazując to na liczbach, sytuacja wyglądała następująco (rok 1919):

Łączne dochody: 1,9 mld marek polskich

Łączne wydatki: 7,5 mld marek polskich

Jak radzono sobie z nierównowagą w budżecie? Drukowano marki i to w ogromnych ilościach.  Liczba marek polskich w obiegu:

Listopad 1918: 880 mln marek

Grudzień 1920: 55 mld marek

Czy dzisiaj rząd inaczej radzi sobie z nadmiernymi wydatkami? O tym kilka akapitów niżej.

Lata 90-te

Drugi raz hiperinflację w Polsce obserwowano po załamaniu się gospodarki w 1989. Dokładnie 17 marca 1990 GUS podał, że inflacja r/r wyniosła 1360%.

Przyczyny:

Za główną przyczynę inflacji w tym okresie uważa się proces urealnienia cen, tzn. ceny różnych dóbr i usług były sztucznie utrzymywane na określonym poziomie. Uwolnienie cen  w połączeniu z ogromnym popytem doprowadziło do gwałtownego wzrostu cen. Pracownicy, widząc dynamiczny wzrost cen, podnosili swoje żądania płacowe, co z kolei było przyczyną nakręcania się spirali cenowo – płacowej. Drugą przyczyną nakręcającej się hiperinflacji był deficyt budżetowy (czynnik, który najsilniej nadaje gospodarce stałej tendencji inflacyjnej)

Historia lubi się powtarzać ?

Czytaj więcej »Jak Doprowadzić Do Hiperinflacji W Polsce?

Co Warto Wiedzieć O Inflacji?

Do stworzenia wpisu zainspirowało mnie badanie, które zostało przeprowadzone przez firmę Maison&Partners na platformie Kapitalni.org. Wyniki otrzymane po zakończeniu badania są jednoznaczne – ponad połowa z nas nie zdaje sobie sprawy, że przez inflacje pieniądze tracą na wartości tzn. że jutro za 100 zł kupimy mniej niż dzisiaj. Czego możemy się jeszcze dowiedzieć z przeprowadzonego badania? Przeszło połowa z nas czuje bezradność w tematach związanych z:

 • Podatkami
 • Wychodzeniem z długów
 • Ubezpieczeniami
 • Kredytami i pożyczkami
 • Inwestowaniem pieniędzy

Widać tutaj jednak również pozytywny aspekt a mianowicie taki, że wzrostowi uległa liczba osób (z 23% w 2017 do 38% w 2019) biorących odpowiedzialność za swoją edukację finansową (z wcześniejszych badań wynika, że Polacy przypisywali większą rolę edukacji finansowej wyniesionej ze szkoły).

O czym będzie wpis?

Milton Friedman powiedział, że „inflacja jest tą formą podatku, którą można nałożyć bez ustawy„. Właśnie o tym podatku będzie dotyczył niniejszy artykuł, czyli podatku płaconym przez nas wszystkich.

Inflacja

Proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce skutkiem czego jest spadek siły nabywczej pieniądza krajowego (Wikipedia)

Inflacja pożądana:

Na inflację, oprócz wyżej wymienionych czynników, wpływa też tempo cyrkulacji pieniądza oraz przepływy pieniądza spekulacyjnego pomiędzy różnymi krajami. Innymi słowy, tempo cyrkulacji pieniądza w gospodarce jest tym większe, im obywatele czują się pewniej tzn. gdy mamy niskie bezrobocie, wynagrodzenia wzrastają, w gospodarce pojawia się optymizm. Większy optymizm przekłada się na większe zakupy, inwestycje co powoduje wzrost PKB. Większy popyt to też wyższe ceny. W końcu pracodawca musi mieć z czego podnosić pensje czy zatrudniać nowych pracowników.

Inflacja niepożądana

Czyli większa podaż pieniądza przez banki centralne czy banki komercyjne.

Przykład: na całym rynku dostępne jest tylko 100 zł (tyle zostało wyemitowane przez bank centralny) i za tą kwotę możemy kupić wszystkie dobra, które zostały wytworzone. W kolejnym okresie bank emituje kolejne 100 zł, co oznacza, że w obiegu znajduje się teraz 200 zł. Jakie to niesie konsekwencje ? Za całą kwotę, która jest dostępna w obiegu, możemy nabyć wszystkie wyprodukowane dobra. Im więcej pieniędzy zostanie „dodrukowanych” tym ceny dóbr dostępnych w gospodarce będą szybciej drożały (oczywiście nie rozkłada się to równomiernie na wszystkie kategorie produktów).

Ile tak naprawdę wynosi inflacja?

Czytaj więcej »Co Warto Wiedzieć O Inflacji?