Historia gospodarcza

Jak Doprowadzić Do Hiperinflacji W Polsce?

Lata 1918-1924

W 1921 banknotem o najwyższym nominalne było 5 tys. marek polskich, natomiast rok później w obiegu były już banknoty o nominale 250 tys. marek. Jeszcze tego samego roku w listopadzie, w obiegu znalazły się banknoty o najwyższym nominalne, jakie kiedykolwiek zostały w Polsce wydrukowane.  Nominał sięgnął  10 mln marek. W latach 1918- 1924 łącznie inflacja osiągnęła w Polsce 2,5 mln proc., a po  denominacji 28.04.1924 przeprowadzonej przez Bank Polski (poprzednik NBP) jednego złotego otrzymywano za 1,8 mln marek.

Przyczyny:

Po odzyskaniu niepodległości Polska była państwem w znacznym stopniu teoretycznym, a co najważniejsze, państwo Polskie nie miało prawie żadnych dochodów, natomiast ponosiło koszty. Obrazując to na liczbach, sytuacja wyglądała następująco (rok 1919):

Łączne dochody: 1,9 mld marek polskich

Łączne wydatki: 7,5 mld marek polskich

Jak radzono sobie z nierównowagą w budżecie? Drukowano marki i to w ogromnych ilościach.  Liczba marek polskich w obiegu:

Listopad 1918: 880 mln marek

Grudzień 1920: 55 mld marek

Czy dzisiaj rząd inaczej radzi sobie z nadmiernymi wydatkami? O tym kilka akapitów niżej.

Lata 90-te

Drugi raz hiperinflację w Polsce obserwowano po załamaniu się gospodarki w 1989. Dokładnie 17 marca 1990 GUS podał, że inflacja r/r wyniosła 1360%.

Przyczyny:

Za główną przyczynę inflacji w tym okresie uważa się proces urealnienia cen, tzn. ceny różnych dóbr i usług były sztucznie utrzymywane na określonym poziomie. Uwolnienie cen  w połączeniu z ogromnym popytem doprowadziło do gwałtownego wzrostu cen. Pracownicy, widząc dynamiczny wzrost cen, podnosili swoje żądania płacowe, co z kolei było przyczyną nakręcania się spirali cenowo – płacowej. Drugą przyczyną nakręcającej się hiperinflacji był deficyt budżetowy (czynnik, który najsilniej nadaje gospodarce stałej tendencji inflacyjnej)

Historia lubi się powtarzać ?

Czytaj więcej »Jak Doprowadzić Do Hiperinflacji W Polsce?