Makro

Prognoza rentowności polskich 10-latek na podstawie chińskiego impulsu kredytowego? WOW ! [3/3]

Niniejszy artykuł stanowi 3 z 3 artykułów z cyklu „5 Powodów dlaczego warto obserwować chiński impuls kredytowy”. Poruszam w nich zagadnienie chińskiego impulsu kredytowego. Badam jak zmiany wskaźnika można wykorzystać do skuteczniejszego podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynkach kapitałowych. W trzech wpisach poruszam temat wpływu chińskiego impulsu kredytowego na:

 • Rynki wschodzące [w tym: indeks MSCI EM, WIG oraz sWIG80] -> link
 • Wskaźnik PMI strefy euro -> link

W dzisiejszym wpisie przeanalizuje korelacje pomiędzy chińskim impulsem kredytowym, a rentownością polskich obligacji 10-letnich. Zapraszam do zapoznania się z artykułem

Wstęp

Wskaźnik impulsu kredytowego w Chinach osiągnął w grudniu wartość 24,4 – wzrost o 0,76 % w stosunku do poprzedniego miesiąca. W nawiązaniu do artykułu [link] Chiny jako druga gospodarka świata [od 2010] mają istotny wpływ na globalna koniunkturę, twarde wskaźniki makroekonomiczne czy notowania indeksów. W dzisiejszym wpisie prześledzimy zależności pomiędzy Chińskim impulsem kredytowym, a wskaźnikiem rentowności polskich obligacji 10-letnich [od wzrostu / spadku rentowności polskich obligacji skarbowych zależą zwroty m.in. funduszy pieniężnych opartych na papierach rządowych]. 

Czytaj więcej »Prognoza rentowności polskich 10-latek na podstawie chińskiego impulsu kredytowego? WOW ! [3/3]

Czy wskaźnik chińskiego impulsu kredytowego ma większą wartość prognostyczna niż PMI ? Sprawdzam ! [2/3]

Niniejszy artykuł stanowi drugi z cyklu „5 Powodów dlaczego warto obserwować chiński impuls kredytowy”. Poruszane jest w nich zagadnienie chińskiego impulsu kredytowego oraz o tym jak dane o dynamice długu krążącego w gospodarce możemy wykorzystać do podejmowania skutecznych decyzji inwestycyjnych. W trzech wpisach poruszę temat wpływu chińskiego impulsu kredytowego na:

 • Rynki wschodzące w tym na krajowy rynek akcji czyli WIG oraz sWIG80 -> link
 • Rentowność 10 letnich polskich obligacji skarbowych

W dzisiejszym wpisie przeanalizuję natomiast korelacje pomiędzy chińskim impulsem kredytowym, a wskaźnikiem PMI dla strefy euro. Zapraszam do zapoznania się z artykułem

Wstęp

Wskaźnik impulsu kredytowego w Chinach osiągnął w grudniu wartość 24,4 wzrost o w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,76 pkt. W nawiązaniu do artykułu [link] Chiny jako druga gospodarka świata [od 2010] mają istotny wpływ na globalna koniunkturę, twarde wskaźniki makroekonomiczne czy notowania indeksów.

W dzisiejszym wpisie prześledzimy zależności pomiędzy Chińskim impulsem kredytowym, a wskaźnikiem PMI [jedne z najpopularniejszych i najbardziej uznanych wskaźników wyprzedzających ].

Zacznijmy od definicji PMI:

PMI

Definicja PMI

Czytaj więcej »Czy wskaźnik chińskiego impulsu kredytowego ma większą wartość prognostyczna niż PMI ? Sprawdzam ! [2/3]

5 Powodów dlaczego warto obserwować chiński impuls kredytowy [1/3]

W dzisiejszych czasach całe państwa żyją na kredyt. Ilość pieniądza w gospodarce jest większa niż kiedykolwiek czego dowodem są niespotykane wcześniej wyceny różnych aktywów takich jak: kryptowaluty, spółki technologiczne, SPAC itp.  Ilość pieniądza w gospodarkach jest zwiększana poprzez dług zaciągany zarówno przez rządy, przedsiębiorstwa jak i pojedyncze gospodarstwa domowe.  

W niniejszym wpisie przeanalizuję jak możemy wykorzystać dane o impulsie kredytowym / dynamice impulsu kredytowego do podejmowania skutecznych decyzji inwestycyjnych. W trzech wpisach poruszę temat wpływu chińskiego impulsu kredytowego na:

 • Rynki wschodzące [indeks MSCI EM]
 • Krajowy rynek akcji [WIG oraz sWIG80]
 • Rentowność 10 letnich polskich obligacji skarbowych
 • Przeanalizuję korelacje pomiędzy chińskim impulsem kredytowym, a wskaźnikiem PMI dla strefy euro
 • Na koniec określę użyteczność wskaźnika w podejmowaniu decyzji przez inwestora

Zapraszam do zapoznania się z artykułem

Cały świat tonie w długach. Tylko w 2020 walka z pandemią zwiększyła dług na świecie o 24 bln dolarów  doprowadzając do zadłużenia na poziomie 355% PKB wynika z opracowania sporządzonego przez  Instytutu Finansów Międzynarodowych IIF z Waszyngtonu.  Dlaczego zadłużenie jest tak wysokie i ciągle rośnie w relacji do produktu krajowego brutto ? Ponieważ wydatki, które są finansowane długiem rosną szybciej niż samo PKB m.in. za sprawą programów rządowych na walkę z pandemią. Oprócz poszczególnych państw również  przedsiębiorstwa oraz gospodarstwa domowa zaciągają dług zwiększając tym samy ilość środków pieniężnych, które mogą wydać zarówno na inwestycje jak i konsumpcje co prowadzi do większego popytu a tym samym wzrostu gospodarczego a to wpływa na cała masę różnych wskaźników makroekonomicznych.

Sprawdzimy jak impuls kredytowy w drugiej co do wielkości gospodarce świata wpływa na rynki wschodzące a tym samym na nasz krajowy parkiet. 

Czytaj więcej »5 Powodów dlaczego warto obserwować chiński impuls kredytowy [1/3]

Poznaj wpływ stóp procentowych na Twoje inwestycje

Wykorzystaj zależności historyczne do zarabiania pieniędzy na giełdzie.

W niniejszym wpisie przeanalizuję wpływ rosnących stóp procentowych na wycenę aktywów finansowych. Sprawdzam też jakie stopy zwrotu można było osiągnąć inwestując w oparciu o sygnały płynące z historycznych zależności na Polskim rynku. Zapraszam do zapoznania się z artykułem !

Na dzień pisania niniejszego artykuły jesteśmy już po dwóch podwyżkach stóp procentowych w obecnym cyklu:

 • 07.10.2021 ->   Podwyżka z 0,1% do 0,5%
 • 01.11.2021 – >  Podwyżka z 0,5% do 1,25%
 • 08.12.2021 ->   Podwyżka z 1,25% do 1,75%

[update]

W środę 8 grudnia NBP podniosło 3 raz w obecnym cyklu stopy procentowe. Jest to spójne z oczekiwaniami rynku, które wahały się w przedziale 0,5% -0,75% podwyżki. Do jakich poziomów w obecnym cyklu RPP podniesie stopę referencyjną? Nie wiem, możemy spekulować natomiast nie to jest celem wpisu. Rynek jest pewny, że stopy przynajmniej jeszcze raz zostaną podniesione, szczególnie że ostatni wstępny odczyt inflacji, który poznaliśmy 30.11.2021 wyniósł aż 7,7%. 

Źródło: Bank Pekao

Jak seria trzech podwyżek wpływała historycznie na Polski rynek akcji? Czy możemy wykorzystać informacje o zmianie stóp procentowych do zbudowania strategii inwestycyjnej, która przyniesie zysk? Jak pokazują historyczne zależności na polskim rynku jest to możliwe.

Poniżej zostanie przedstawiona analiza tak więc zapraszam do zapoznania się.

Czytaj więcej »Poznaj wpływ stóp procentowych na Twoje inwestycje

Gotówka i Waluty obce kontra inflacja

Niniejszy artykuł stanowi ostatni z siedmiu artykułów, które są poświęcone omówieniu różnych klas aktywów. Poruszana w nich jest specyfika danego aktywa, zmienność oraz czynniki wpływające na wycenę. Przede wszystkim, sprawdzimy jakie stopy zwrotu generowały poszczególne aktywa w zależności od czynników makroekonomicznych, gospodarczych czy od polityki monetarnej wyznaczanej przez banki centralne. W artykułach będą opisywane takie klasy aktywów jak:

I. Lokaty bankowe  

II. Obligacje 

 • Skarbowe detaliczne indeksowane inflacją
 • Skarbowe notowane na rynku
 • Korporacyjne

III. Akcje 

 • Polskie
 • Zagraniczne

IV. Złoto 

V. Pozostałe surowce 

VI. Nieruchomości 

VIIGotówka i waluty obce < — Jesteś Tutaj

Po opublikowaniu wszystkich siedmiu artykułów na blogu snajperinwestycyjny.pl pojawi się dodatkowa zakładka „Do pobrania”, w której znajdziemy 40 stronicowy PDF zbierający artykuły w całość wraz z dodatkowym materiałem podsumowujący cały cykl artykułów niepublikowany wcześniej na blogu. Klasą aktywów, którym się teraz przyjrzymy, będą waluty obce oraz gotówka. Zaczynajmy więc!

Gotówka i  Waluty

W artykule [link] zostało przedstawione zestawienia przechowywanej przez Polaków gotówki na nieoprocentowanych rachunkach oraz straty z tym związane. Rozważmy jednak trzymanie gotówki z nieco innej perspektywy. 

 • Trzymanie gotówki w okresie przejściowym pomiędzy inwestycjami
 • Trzymanie gotówki w walutach obcych 
 1. Trzymanie gotówki w oczekiwaniu na inwestycję

Załóżmy, że właśnie upłynniliśmy określoną cześć naszych inwestycji i nie widzimy obecnie okazji do inwestycji (np. aktywa, które są w kręgu naszych zainteresowań wyceniane są zbyt wysoko, co generuje niepotrzebne ryzyko). W mojej ocenie, w takiej sytuacji pomimo tego, że realnie nasze oszczędności tracą to trzymanie gotówki ma większy sens niż szukanie na siłę inwestycji, która nie spełnia założeń naszej strategii. W końcu na inwestycjach można stracić znacznie więcej niż wynosi inflacja, szczególnie gdy decyzja jest podejmowana zbyt pochopnie oraz z pominięciem analizy. 

Jakie są alternatywy do trzymania gotówki? 

Czytaj więcej »Gotówka i Waluty obce kontra inflacja

Czy Akcje Naprawdę Chronią Przed Inflacją ?

Niniejszy artykuł stanowi trzeci z siedmiu, które są poświęcone omówieniu różnych klas aktywów. Poruszana w nich jest specyfika danego aktywa, zmienność, czynniki wpływające na wycenę, a przede wszystkim, sprawdzimy jakie stopy zwrotu generowały poszczególne aktywa w zależności od czynników makroekonomicznych, gospodarczych czy od polityki monetarnej wyznaczanej przez banki centralne. W artykułach będą opisywane takie klasy aktywów jak:

ILokaty bankowe  

II. Obligacje 

 • Skarbowe detaliczne indeksowane inflacją
 • Skarbowe notowane na rynku
 • Korporacyjne

III. Akcje < — Jesteś Tutaj

 • Polskie
 • Zagraniczne

IV. Złoto

V. Pozostałe surowce

VI. Nieruchomości 

VIIGotówka i waluty obce

Po opublikowaniu wszystkich siedmiu artykułów na blogu snajperinwestycyjny.pl pojawi się dodatkowa zakładka „Do pobrania”, w której znajdziemy 40 stronicowy PDF zbierający artykuły w całość wraz z dodatkowym materiałem podsumowujący cały cykl artykułów niepublikowany wcześniej na blogu. Klasą aktywów, którym się teraz przyjrzymy, będą akcje. Zaczynajmy więc!

Jak dużo można zarobić inwestując w akcje?

Bardzo dużo. Natomiast jest to dosyć trudne. Jednego dnia akcje spółki mogą podrożeć o kilkadziesiąt, a nawet kilka set procent by następnego dnia spać o blisko 100%. Dla przykładu poniżej akcje kilku spółek których kurs bardzo mocno wzrósł  w ciągu 10 lat (dane na dzień 06.01.2021):

Najlepiej w prezentowanym zestawieniu w okresie ostatnich 10 lat spisały się akcje Tesli, które dały zarobić ponad 13,7 tys. proc. oznacza to, że inwestując 10 tys. PLN w styczniu 2011 dzisiaj nasze akcje byłyby wyceniane na prawie 1,4 mln PLN (na początku stycznia 2021). Przykładów spektakularnych wzrostów nie trzeba szukać w Stanach Zjednoczonych. Jak zostało przedstawione powyżej, akcje CD PROJECT przez ostanie 10 lat wzrosły o 8,1 tys. proc tym samym 10 tys. PLN zainwestowane w styczniu 2011 było warte na początku 2021  prawie 830 tys. PLN. Powyższe liczby robią ogromne wrażenie, jednocześnie rozbudzając wyobraźnię. Na czym polega więc trudność?

Już dzisiaj są notowane spółki, które w perspektywie kolejnych 10 lat dadzą podobne stopy zwrotu, a być może nawet wyższe. Pytanie jak zidentyfikować takie spółki, a jeżeli już je zidentyfikujemy, to czy będziemy w stanie (z punktu zarządzania własnymi emocjami) trzymać akcje tych spółek przez 10 lat? Po drodze zdarzały się przecież kilkudziesięcioprocentowe przeceny wyżej wymienionych spółek, zdarzały się okres długich lat gdzie kurs spółki poruszał się w trendzie bocznym (dokładnie spółki Mercator, której kurs oscylował w okolicach 20 PLN, w 2019 spadł do 10 PLN, a następnie wzrósł do prawie 800 PLN tym samym generując kilkutysięczną stopę zwrotu w okresie krótszym niż 12 miesięcy). Z drugiej strony na przestrzeni tych 10 lat nie brakowało również spółek, które straciły po 99% wartości czy zbankrutowały i nie są już notowane na żadnej giełdzie.

 W tym wpisie nie będziemy zajmować się analizą stóp zwrotu ze spółek które są obecnie ekstremalnie modne, skupimy się natomiast na analizie czy inwestowanie w akcje jest w stanie ochronić nasze oszczędności przed inflacją. Swoja analizę przedstawię z punktu inwestowanie przez polskiego inwestora w akcje polskie oraz zagraniczne. Inwestycja w szeroki rynek czyli S&P 500 w Stanach Zjednoczonych oraz WIG w Polsce.

Indeksy giełdowe

Czyli syntetyczna informacja o rynku. Najpierw przyjrzyjmy się stopom zwrotu z akcji w Stanach Zjednoczonych.

Stopy  zwrotu z indeksu S&P 500

Średnia stopa zwrotu dla indeksu S&P 500 dla ostatnich 10 lat to ponad 17%. Najgorszy wynik indeks osiągnął w 2017 roku i było to 1,31%. Najlepszy rok to 2014 ze stopą zwrotu na poziomie 33,4%. Czy takie stopy zwrotu zabezpieczają przed inflacją? To zależy! Dlaczego?

 • Po pierwsze za nami bardzo dobry okres dla akcji w Stanach Zjednoczonych, według różnych wskaźników rynek ten jest wykupiony (o czym więcej w kolejnych wpisach)
 • Historyczne stopy zwrotu nie są gwarancją ich powtarzalności w kolejnych okresach
 • Na przestrzeni ostatnich 10 lat zdarzały się okresy gdzie indeks był kilkadziesiąt procent na minusie r/r (np. krach spowodowany COVID-19). Załóżmy, że inwestor wyczerpany emocjonalnie stratą w wysokości 30% postanawia sprzedać posiadane akcje w kulminacyjnym momencie paniki. Tym samym kasując swoje zyski z ostatnich kilku lat. W takiej sytuacji nie dość, że nie została zachowana realna wartość pieniądza to jeszcze inwestor odnotował stratę
 • Na powyższym wykresie zostały przedstawione stopy zwrotu z indeksu S&P 500 w przeliczeniu na PLN. Jeżeli w czasie trwania inwestycji złotówka byłaby bardzo słaba w stosunku do dolara, a w terminie zakończenia inwestycji bardzo mocna to mogłoby się okazać, że pomimo wzrostu indeksu polski inwestor odnotował pokaźną stratę.
Czytaj więcej »Czy Akcje Naprawdę Chronią Przed Inflacją ?

Obligacje, Które Chronią Przed Inflacją !

Niniejszy artykuł stanowi drugi z siedmiu, które są poświęcone omówieniu różnych klas aktywów. Poruszana w nich jest specyfika danego aktywa, zmienność, czynniki wpływające na wycenę, a przede wszystkim, sprawdzimy jakie stopy zwrotu generowały poszczególne aktywa w zależności od czynników makroekonomicznych, gospodarczych czy od polityki monetarnej wyznaczanej przez banki centralne. W artykułach będą opisywane takie klasy aktywów jak:

ILokaty bankowe  

II. Obligacje < — Jesteś Tutaj

 • Skarbowe detaliczne indeksowane inflacją
 • Skarbowe notowane na rynku
 • Korporacyjne

III. Akcje

 • Polskie
 • Zagraniczne

IV. Złoto

V. Pozostałe surowce

VI. Nieruchomości 

VIIGotówka i waluty obce

Po opublikowaniu wszystkich siedmiu artykułów na blogu snajperinwestycyjny.pl pojawi się dodatkowa zakładka „Do pobrania”, w której znajdziemy 40 stronicowy PDF zbierający artykuły w całość wraz z dodatkowym materiałem podsumowujący cały cykl artykułów niepublikowany wcześniej na blogu. Grupą produktów inwestycyjnych, którym się teraz przyjrzymy, będą obligacje. Zaczynajmy więc!

Na potrzeby tego wpisu podzielimy obligacje na:

 • Skarbowe detaliczne obligacje indeksowane inflacją
 • Skarbowe notowane na rynku
 • Korporacyjne

Co to obligacja ?

Obligacje są jednym z instrumentów dłużnych. Emitent obligacji, np.: państwo, samorząd, prywatne przedsiębiorstwo emitując obligacje ma do spłacenie dług + odsetki w określonym terminie. Oznacza to, że gdy inwestujemy w obligacje, tak naprawdę udzielamy pożyczki, a w zamian oczekujemy zwrotu pożyczonego kapitału + określonego zysku. Ile można zarobić, inwestując w obligacje?

 To zależy !

Przede wszystkim komu pożyczamy. Jeżeli pożyczamy emitentowi o bardzo dobrej sytuacji finansowej, to nasz zysk będzie mniejszy niż gdybyśmy pożyczali podmiotowi o wątpliwej kondycji finansowej. Natomiast, jeżeli pożyczamy podmiotom, których sytuacja finansowa jest wątpliwa to nie dość, że nie zarobimy odsetek, to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że nie odzyskamy zainwestowanej kwoty. Pamiętajmy! Emitent odda pożyczone pieniądze TYLKO wtedy gdy będzie je miał. Przykłady przedsiębiorstw/emitentów, którzy nie wykupili obligacji, możemy mnożyć do woli m.in.: Argentyna, Ekwador, GetBack czy Gant. 

Ze względu na ryzyko możemy powiedzieć, że najbardziej bezpieczne obligacje to te emitowane przez państwa, następnie przez samorządy, a na samym końcu są obligacje emitowane przez firmy (jest to pewne uproszczenie, ponieważ są na świecie firmy jak Apple czy Amazon, które mają większe przychody niż niejedno państwo, a tym samym ich standing finansowy jest lepszy).

Analizę, która odpowie na pytanie, czy inwestycja w obligacje może przynieść wyższe stopy zwrotu niż inflacja, zacznijmy od obligacji skarbowych, następnie przejdziemy do obligacji korporacyjnych.

Czytaj więcej »Obligacje, Które Chronią Przed Inflacją !

Jak Doprowadzić Do Hiperinflacji W Polsce?

Lata 1918-1924

W 1921 banknotem o najwyższym nominalne było 5 tys. marek polskich, natomiast rok później w obiegu były już banknoty o nominale 250 tys. marek. Jeszcze tego samego roku w listopadzie, w obiegu znalazły się banknoty o najwyższym nominalne, jakie kiedykolwiek zostały w Polsce wydrukowane.  Nominał sięgnął  10 mln marek. W latach 1918- 1924 łącznie inflacja osiągnęła w Polsce 2,5 mln proc., a po  denominacji 28.04.1924 przeprowadzonej przez Bank Polski (poprzednik NBP) jednego złotego otrzymywano za 1,8 mln marek.

Przyczyny:

Po odzyskaniu niepodległości Polska była państwem w znacznym stopniu teoretycznym, a co najważniejsze, państwo Polskie nie miało prawie żadnych dochodów, natomiast ponosiło koszty. Obrazując to na liczbach, sytuacja wyglądała następująco (rok 1919):

Łączne dochody: 1,9 mld marek polskich

Łączne wydatki: 7,5 mld marek polskich

Jak radzono sobie z nierównowagą w budżecie? Drukowano marki i to w ogromnych ilościach.  Liczba marek polskich w obiegu:

Listopad 1918: 880 mln marek

Grudzień 1920: 55 mld marek

Czy dzisiaj rząd inaczej radzi sobie z nadmiernymi wydatkami? O tym kilka akapitów niżej.

Lata 90-te

Drugi raz hiperinflację w Polsce obserwowano po załamaniu się gospodarki w 1989. Dokładnie 17 marca 1990 GUS podał, że inflacja r/r wyniosła 1360%.

Przyczyny:

Za główną przyczynę inflacji w tym okresie uważa się proces urealnienia cen, tzn. ceny różnych dóbr i usług były sztucznie utrzymywane na określonym poziomie. Uwolnienie cen  w połączeniu z ogromnym popytem doprowadziło do gwałtownego wzrostu cen. Pracownicy, widząc dynamiczny wzrost cen, podnosili swoje żądania płacowe, co z kolei było przyczyną nakręcania się spirali cenowo – płacowej. Drugą przyczyną nakręcającej się hiperinflacji był deficyt budżetowy (czynnik, który najsilniej nadaje gospodarce stałej tendencji inflacyjnej)

Historia lubi się powtarzać ?

Czytaj więcej »Jak Doprowadzić Do Hiperinflacji W Polsce?

Co Warto Wiedzieć O Inflacji?

Do stworzenia wpisu zainspirowało mnie badanie, które zostało przeprowadzone przez firmę Maison&Partners na platformie Kapitalni.org. Wyniki otrzymane po zakończeniu badania są jednoznaczne – ponad połowa z nas nie zdaje sobie sprawy, że przez inflacje pieniądze tracą na wartości tzn. że jutro za 100 zł kupimy mniej niż dzisiaj. Czego możemy się jeszcze dowiedzieć z przeprowadzonego badania? Przeszło połowa z nas czuje bezradność w tematach związanych z:

 • Podatkami
 • Wychodzeniem z długów
 • Ubezpieczeniami
 • Kredytami i pożyczkami
 • Inwestowaniem pieniędzy

Widać tutaj jednak również pozytywny aspekt a mianowicie taki, że wzrostowi uległa liczba osób (z 23% w 2017 do 38% w 2019) biorących odpowiedzialność za swoją edukację finansową (z wcześniejszych badań wynika, że Polacy przypisywali większą rolę edukacji finansowej wyniesionej ze szkoły).

O czym będzie wpis?

Milton Friedman powiedział, że „inflacja jest tą formą podatku, którą można nałożyć bez ustawy„. Właśnie o tym podatku będzie dotyczył niniejszy artykuł, czyli podatku płaconym przez nas wszystkich.

Inflacja

Proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce skutkiem czego jest spadek siły nabywczej pieniądza krajowego (Wikipedia)

Inflacja pożądana:

Na inflację, oprócz wyżej wymienionych czynników, wpływa też tempo cyrkulacji pieniądza oraz przepływy pieniądza spekulacyjnego pomiędzy różnymi krajami. Innymi słowy, tempo cyrkulacji pieniądza w gospodarce jest tym większe, im obywatele czują się pewniej tzn. gdy mamy niskie bezrobocie, wynagrodzenia wzrastają, w gospodarce pojawia się optymizm. Większy optymizm przekłada się na większe zakupy, inwestycje co powoduje wzrost PKB. Większy popyt to też wyższe ceny. W końcu pracodawca musi mieć z czego podnosić pensje czy zatrudniać nowych pracowników.

Inflacja niepożądana

Czyli większa podaż pieniądza przez banki centralne czy banki komercyjne.

Przykład: na całym rynku dostępne jest tylko 100 zł (tyle zostało wyemitowane przez bank centralny) i za tą kwotę możemy kupić wszystkie dobra, które zostały wytworzone. W kolejnym okresie bank emituje kolejne 100 zł, co oznacza, że w obiegu znajduje się teraz 200 zł. Jakie to niesie konsekwencje ? Za całą kwotę, która jest dostępna w obiegu, możemy nabyć wszystkie wyprodukowane dobra. Im więcej pieniędzy zostanie „dodrukowanych” tym ceny dóbr dostępnych w gospodarce będą szybciej drożały (oczywiście nie rozkłada się to równomiernie na wszystkie kategorie produktów).

Ile tak naprawdę wynosi inflacja?

Czytaj więcej »Co Warto Wiedzieć O Inflacji?