Nieruchomości

Nieruchomości Kontra Inflacja ?

Niniejszy artykuł stanowi szósty z siedmiu, które są poświęcone omówieniu różnych klas aktywów. Poruszana w nich jest specyfika danego aktywa, zmienność oraz czynniki wpływające na wycenę. Przede wszystkim, sprawdzimy jakie stopy zwrotu generowały poszczególne aktywa w zależności od czynników makroekonomicznych, gospodarczych czy od polityki monetarnej wyznaczanej przez banki centralne. W artykułach będą opisywane takie klasy aktywów jak:

I. Lokaty bankowe  

II. Obligacje 

 • Skarbowe detaliczne indeksowane inflacją
 • Skarbowe notowane na rynku
 • Korporacyjne

III. Akcje 

 • Polskie
 • Zagraniczne

IV. Złoto 

V. Pozostałe surowce 

VI. Nieruchomości < — Jesteś Tutaj

VIIGotówka i waluty obce

Po opublikowaniu wszystkich siedmiu artykułów na blogu snajperinwestycyjny.pl pojawi się dodatkowa zakładka „Do pobrania”, w której znajdziemy 40 stronicowy PDF zbierający artykuły w całość wraz z dodatkowym materiałem podsumowujący cały cykl artykułów niepublikowany wcześniej na blogu. Klasą aktywów, którym się teraz przyjrzymy, będą nieruchomości. Zaczynajmy więc!

Czas nieruchomości

Panuje powszechne przekonanie, że nieruchomości stanowią dobrą inwestycję, która zabezpiecza nas przed inflacją. Czy tak jest naprawdę? Odpowiem na to pytanie w niniejszym artykule. Nieruchomości wyróżniają się na tle omawianych klas aktywów takich jak: akcje, obligacje czy lokaty, między innymi tym, że są to aktywa fizyczne. W związku, z czym mają szereg specyficznych cech, które mogą być szczególnie atrakcyjne dla osób z dużą awersją do ryzyka. Oto tylko niektóre z nich:

 • Nieruchomości cechują się mniejszą zmiennością niż aktywa notowane na rynku (np. akcje, obligacje)
 • Inwestując na giełdzie mamy podgląd do bieżącej wyceny swoich aktywów, tym samym widzimy ich zmienność. Może się zdarzyć, że nasze akcje tracą kilkadziesiąt procent. Wówczas pod wpływem emocji możemy podjąć decyzję o ich sprzedaży (prawdopodobnie będzie to dołek cenowy). Ceny nieruchomości również podlegają wahaniom (w dalszej części niniejszego artykułu zostanie to bardziej szczegółowo opisane), natomiast nie mamy dostępu do wyceny naszej nieruchomości w czasie rzeczywistym, przez co łatwiej jest wytrzymać duże spadki.
 • Występuje bardzo niskie ryzyko utraty całości zainwestowanego kapitału. Owszem, może zdarzyć się wojna, przez co wartość nieruchomości spadnie właściwie o 100%, natomiast jeżeli  faktycznie dojdzie do ataku zbrojnego, to spadek wyceny nieruchomości nie będzie naszym największym problemem.
 • Aktywa fizyczne są niepodzielne tzn. nie możemy upłynnić części naszej nieruchomości, w przypadku gdy będziemy potrzebować gotówki (np. 30% wartości nieruchomości). Może się okazać, że jesteśmy zmuszeni sprzedać cała nieruchomość, a to wiąże się z określonymi kosztami.
 • Mała płynność. Akcje na rynku zazwyczaj możemy sprzedać tego samego dnia, w którym podjęliśmy taką decyzję. Niestety inaczej jest w przypadku nieruchomości, gdzie sprzedaż może trwać kilka miesięcy (jest to zależne od szeregu czynników np. ceny, lokalizacji, sytuacji prawnej)
 • Koszty transakcyjne. W przypadku sprzedaży instrumentów finansowych koszty transakcyjne wynoszą ok. 0,19% (w zależności od rodzaju instrumentu). Dla nieruchomości koszty transakcyjne mogą się wahać między 4-8% (np. PCC, notariusz, pośrednik nieruchomości). Jeżeli dodamy do tego fakt, że nieruchomości to aktywa o znacznej jednostkowej wartości min. kilkaset tysięcy, to kilka procent stanowi istotną sumę.

Jakie mamy sposoby inwestowania w nieruchomości ?

Czytaj więcej »Nieruchomości Kontra Inflacja ?