Obligacje

Prognoza rentowności polskich 10-latek na podstawie chińskiego impulsu kredytowego? WOW ! [3/3]

Niniejszy artykuł stanowi 3 z 3 artykułów z cyklu „5 Powodów dlaczego warto obserwować chiński impuls kredytowy”. Poruszam w nich zagadnienie chińskiego impulsu kredytowego. Badam jak zmiany wskaźnika można wykorzystać do skuteczniejszego podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynkach kapitałowych. W trzech wpisach poruszam temat wpływu chińskiego impulsu kredytowego na:

  • Rynki wschodzące [w tym: indeks MSCI EM, WIG oraz sWIG80] -> link
  • Wskaźnik PMI strefy euro -> link

W dzisiejszym wpisie przeanalizuje korelacje pomiędzy chińskim impulsem kredytowym, a rentownością polskich obligacji 10-letnich. Zapraszam do zapoznania się z artykułem

Wstęp

Wskaźnik impulsu kredytowego w Chinach osiągnął w grudniu wartość 24,4 – wzrost o 0,76 % w stosunku do poprzedniego miesiąca. W nawiązaniu do artykułu [link] Chiny jako druga gospodarka świata [od 2010] mają istotny wpływ na globalna koniunkturę, twarde wskaźniki makroekonomiczne czy notowania indeksów. W dzisiejszym wpisie prześledzimy zależności pomiędzy Chińskim impulsem kredytowym, a wskaźnikiem rentowności polskich obligacji 10-letnich [od wzrostu / spadku rentowności polskich obligacji skarbowych zależą zwroty m.in. funduszy pieniężnych opartych na papierach rządowych]. 

Czytaj więcej »Prognoza rentowności polskich 10-latek na podstawie chińskiego impulsu kredytowego? WOW ! [3/3]

Obligacje, Które Chronią Przed Inflacją !

Niniejszy artykuł stanowi drugi z siedmiu, które są poświęcone omówieniu różnych klas aktywów. Poruszana w nich jest specyfika danego aktywa, zmienność, czynniki wpływające na wycenę, a przede wszystkim, sprawdzimy jakie stopy zwrotu generowały poszczególne aktywa w zależności od czynników makroekonomicznych, gospodarczych czy od polityki monetarnej wyznaczanej przez banki centralne. W artykułach będą opisywane takie klasy aktywów jak:

ILokaty bankowe  

II. Obligacje < — Jesteś Tutaj

  • Skarbowe detaliczne indeksowane inflacją
  • Skarbowe notowane na rynku
  • Korporacyjne

III. Akcje

  • Polskie
  • Zagraniczne

IV. Złoto

V. Pozostałe surowce

VI. Nieruchomości 

VIIGotówka i waluty obce

Po opublikowaniu wszystkich siedmiu artykułów na blogu snajperinwestycyjny.pl pojawi się dodatkowa zakładka „Do pobrania”, w której znajdziemy 40 stronicowy PDF zbierający artykuły w całość wraz z dodatkowym materiałem podsumowujący cały cykl artykułów niepublikowany wcześniej na blogu. Grupą produktów inwestycyjnych, którym się teraz przyjrzymy, będą obligacje. Zaczynajmy więc!

Na potrzeby tego wpisu podzielimy obligacje na:

  • Skarbowe detaliczne obligacje indeksowane inflacją
  • Skarbowe notowane na rynku
  • Korporacyjne

Co to obligacja ?

Obligacje są jednym z instrumentów dłużnych. Emitent obligacji, np.: państwo, samorząd, prywatne przedsiębiorstwo emitując obligacje ma do spłacenie dług + odsetki w określonym terminie. Oznacza to, że gdy inwestujemy w obligacje, tak naprawdę udzielamy pożyczki, a w zamian oczekujemy zwrotu pożyczonego kapitału + określonego zysku. Ile można zarobić, inwestując w obligacje?

 To zależy !

Przede wszystkim komu pożyczamy. Jeżeli pożyczamy emitentowi o bardzo dobrej sytuacji finansowej, to nasz zysk będzie mniejszy niż gdybyśmy pożyczali podmiotowi o wątpliwej kondycji finansowej. Natomiast, jeżeli pożyczamy podmiotom, których sytuacja finansowa jest wątpliwa to nie dość, że nie zarobimy odsetek, to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że nie odzyskamy zainwestowanej kwoty. Pamiętajmy! Emitent odda pożyczone pieniądze TYLKO wtedy gdy będzie je miał. Przykłady przedsiębiorstw/emitentów, którzy nie wykupili obligacji, możemy mnożyć do woli m.in.: Argentyna, Ekwador, GetBack czy Gant. 

Ze względu na ryzyko możemy powiedzieć, że najbardziej bezpieczne obligacje to te emitowane przez państwa, następnie przez samorządy, a na samym końcu są obligacje emitowane przez firmy (jest to pewne uproszczenie, ponieważ są na świecie firmy jak Apple czy Amazon, które mają większe przychody niż niejedno państwo, a tym samym ich standing finansowy jest lepszy).

Analizę, która odpowie na pytanie, czy inwestycja w obligacje może przynieść wyższe stopy zwrotu niż inflacja, zacznijmy od obligacji skarbowych, następnie przejdziemy do obligacji korporacyjnych.

Czytaj więcej »Obligacje, Które Chronią Przed Inflacją !