Czy Złoto Chroni Przed Inflacją ?

Niniejszy artykuł stanowi czwarty  z siedmiu, które są poświęcone omówieniu różnych klas aktywów. Poruszana w nich jest specyfika danego aktywa, zmienność oraz czynniki wpływające na wycenę. Przede wszystkim, sprawdzimy jakie stopy zwrotu generowały poszczególne aktywa w zależności od czynników makroekonomicznych, gospodarczych czy od polityki monetarnej wyznaczanej przez banki centralne. W artykułach będą opisywane takie klasy aktywów jak:

I. Lokaty bankowe  

II. Obligacje 

 • Skarbowe detaliczne indeksowane inflacją
 • Skarbowe notowane na rynku
 • Korporacyjne

III. Akcje 

 • Polskie
 • Zagraniczne

IV. Złoto < — Jesteś Tutaj

V. Pozostałe surowce  

VI. Nieruchomości 

VIIGotówka i waluty obce

Po opublikowaniu wszystkich siedmiu artykułów na blogu snajperinwestycyjny.pl pojawi się dodatkowa zakładka „Do pobrania”, w której znajdziemy 40 stronicowy PDF zbierający artykuły w całość wraz z dodatkowym materiałem podsumowujący cały cykl artykułów niepublikowany wcześniej na blogu. Aktywem, które zostanie teraz przeanalizowane będzie złoto. Zaczynajmy więc!

Inwestowanie  w surowce

Powszechnie uważa się, że jednym ze sposobów ochrony naszych oszczędności przed inflacją jest inwestowanie w surowce. Przykładem na potwierdzenie tej tezy może być wysokość inflacji w latach 70 w Stanach Zjednoczonych oraz towarzyszące temu wysokie ceny ropy naftowej oraz złota. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej inwestycji w złoto  [złoto ze względu na swoje specyficzne cechy zostało na potrzeby artykuły wydzielone z szerokiej grupy aktywów, jaką są surowce]

I. Złoto

Złoto od wieków wzbudza skrajne emocje, było i jest kojarzone z bogactwem. Ze względu na swoje właściwości od zawsze traktowano je jako formę pieniądza (kiedyś zdecydowanie bardziej, ponieważ dolar był wymienialny na złoto).

Dlaczego ludzie inwestują w złoto?

 Jak zostało wspomniane w artykule żyjemy w erze pieniądza fiducjarnego, czyli pieniądza opartego na zaufaniu do rządów czy banków centralnych. Jeżeli zaufanie to zostanie nadszarpnięte np. poprzez nadmierny dodruk pieniądza, co w konsekwencji wpłynie na inflację, społeczeństwo uświadomi sobie, że pieniądz papierowy nie spełnia funkcji przechowania wartości, a tym samym zaufanie to drastycznie spadnie. Pamiętajmy, że wartość każdej papierowej waluty nieuchronnie dąży do zera w długim terminie.

Jaką wartość ma złoto?

Trudność z oszacowaniem wartości złota polega na tym, że nie generuje ono odsetek, kuponów czy dywidend. Generuje za to koszty przechowania (w przypadku inwestowania w złoto fizyczne. Złoto musi być odpowiednio przechowywane, inaczej istnieje ryzyko, że zostanie skradzione). Na czym wiec polega wartość złoto ?

 Złota po prostu nie da się dodrukować ilość złota, która została do tej pory wydobyta wynosi ok 193 400 ton, rocznie wydobywa się ok. 3 000 ton. Oznacza to, że aby wydobyć kolejne 193 400 ton potrzeba ponad 64 lata (nie można tego powiedzieć o pieniądzu drukowanym, którego ilość w obiegu można podwoić w porównaniu do złota błyskawicznie). Skoro ilość złota, które zostało wydobyte oraz będzie w przyszłości, jest znana, to stanowi to doskonałe zabezpieczenie przed szaleństwem dodruku pieniądza. Dlatego w okresach inflacji (wywołanej m.in. dodrukiem) złoto najszybciej drożeje. W przypadku polskiego inwestora złoto ma nawet większą wartość niż dla mieszkańca np. Stanów Zjednoczonych . Otóż twarda waluta (USD, EUR) przechowują lepiej wartość niż PLN, natomiast wszystkie trzy waluty w długiem terminie w porównaniu do złota dążą do zera.

Jak może to wykorzystać polski inwestor ?

Aby chronić swoje oszczędności, dobrym pomysłem jest trzymanie określonego procenta swojego portfela w złocie, ponieważ cena złota jest wyrażona w dolarze, więc na stopę zwrotu dla polskiego inwestora wpływają zarówno notowania złota jak i kurs USDPLN (jeżeli rządy osłabiają waluty poprzez dodruk to cena złoto powinna rosnąć, dodatkowo jeżeli rząd danego kraju szczególnie o niewielkim znaczeniu globalnym (np. Polska) drukuje szybciej niż pozostałe kraje to waluta tego kraju powinna się osłabiać w stosunku do dolara, a tym samym polski inwestor osiągnie lepszą stopę zwrotu. 

W poprzednim akapicie poruszaliśmy temat podaży złota. Przejdziemy teraz do popytu. Kto kupuje złoto i jak dużo? Ostatecznie to relacja pomiędzy popytem, a podażą wpływa na cenę danego aktywa. Źródła popytu na złoto przedstawiają się następująco :


 • Biżuteria 50%
 • Sztabki i monety 27%
 • Banki Centralne 10%
 • Technologia 9%
 • ETF-y i podobne 3%

Co ciekawe, po kryzysie z 2008 banki centralne zwiększyły zakupy złota. Wcześniej obserwowaliśmy odwrotne zjawisko czyli sprzedaż rezerw złota przez banki centralne.

Czy złoto przynosi wysoką stopę zwrotu ?

Jak zostało wspomniane wcześniej, z inwestycją w złoto związane są koszty przechowywania. Natomiast mimo tego stopa zwrotu z inwestycji  jest dodatnia. Spójrzmy, zatem ile można było zarobić na złocie (kwotowanie w USD):

Na wykresie została przedstawiona 50-letnia historia złota. W latach:

 • 1970-1980 złoto zdrożało o 1 900%
 • 1980-1999 złoto potaniało ponad 60%
 • 1999-2012 złoto podrożało o blisko 600%
 • 2012-2015 złoto potaniało o 40%
 • 2015-2020 złoto podrożało o 73%

Jak widzimy złoto porusza się w cyklach kilku, a czasami kilkudziesięcioletnich.

Kiedy złoto powinno być dobrą inwestycją ?

 • Powszechnie uważa się, że złoto jest odwrotnie skorelowane do dolara amerykańskiego, zatem jeżeli dolar osłabia się do złoto powinno się umacniać
 • W okresie zawirowań na rynkach finansowych
 • W okresach wysokiej inflacji
 • W okresach niskich stóp procentowych

Zatem czy złoto w ostatnich 10 latach zachowałoby realną wartość naszych oszczędności?

Stopy zwrotu z inwestycji w złoto zostały przedstawione po przeliczeniu USD na PLN. Oczywiście, gdy stopy zwrotu były ujemne, nie było mowy o ochronie naszych oszczędności, tj. w latach 2012, 2013, 2015 i 2017. W pozostałych latach złoto odnotowało dodatnie stopy zwrotu, czasami nawet kilkudziesięcioprocentowe jak w latach: 2010, 2011,2019 oraz 2020.

Jaki skumulowany wynik odnotowało złoto w porównaniu do inflacji CPI?

Od 2010 złoto wzrosło o 225%, a w tym samym czasie skumulowana inflacja wyniosła 121%. Oznacza, to, że inwestycja w złoto z punktu polskiego inwestora skutecznie chroniła przed spadkiem realnej wartości pieniądza, a dodatkowo pozwalała na dobry zarobek. Kilka, akapitów wyżej zostały opisane czynniki, które mają wpływ na wzrost ceny złota. W ostatnich 10 latach nie obserwowaliśmy wysokiej inflacji natomiast byliśmy świadkami:

 • gigantycznego dodruku pieniądza który znalazł ujście na rynkach finansowych, jednak z czasem powinien przelać się do realnej gospodarki napędzając tym samym inflację
 • niskich a nawet ujemnych stóp procentowych (w zależności od banku)
 • na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy jesteśmy świadkami osłabiania się dolara

Podsumowanie – czy zatem złoto chroni przed inflacja?

Tak, ale w długim terminie. W krótkim terminie ceny złota podlegają dużej zmienności. Jeżeli inflacja znajduje się w okolicach 2,5% (cel inflacyjny NBP) oraz nie ma czynników sprzyjających notowaniom złota, może się okazać że będziemy musieli poczekać bardzo długo, nawet kilkanaście lat, zanim złoto wypracuje dodani wynik w naszym portfelu.

Udostępnij