O MNIE

Mateusz Laska – Doradca Inwestycyjny/Makler Papierów Wartościowych

Od 2014 Makler Papierów Wartościowych o licencji nr 2931, od 2016 Doradca Inwestycyjny o licencji nr 570. Specjalizuje się w analizie funduszy inwestycyjnych (FIO/SFIO/FIZ), emitentów akcji i obligacji ze szczególnym naciskiem na sektor deweloperski/budowalny oraz branżę pożyczkową/ windykacyjną. W dotychczasowej karierze zawodowej odpowiedzialny za badanie zdolności kredytowej emitentów, strukturyzowanie transakcji oraz kontakt z inwestorami instytucjonalnymi (mi.in TFI, OFE). Obecnie pracuje w domu maklerskim Q Securities SA. Wcześniej odpowiedzialny za zarządzanie środkami klientów w usłudze Asset Management.

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Zarządzanie ze specjalnością: „Rachunkowość w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw„