BLOG

Prognoza rentowności polskich 10-latek na podstawie chińskiego impulsu kredytowego? WOW ! [3/3]

Niniejszy artykuł stanowi 3 z 3 artykułów z cyklu „5 Powodów dlaczego warto obserwować chiński impuls kredytowy”. Poruszam w nich zagadnienie chińskiego impulsu kredytowego. Badam jak zmiany wskaźnika można wykorzystać do skuteczniejszego podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynkach kapitałowych. W trzech wpisach poruszam temat wpływu chińskiego impulsu kredytowego na:

 • Rynki wschodzące [w tym: indeks MSCI EM, WIG oraz sWIG80] -> link
 • Wskaźnik PMI strefy euro -> link

W dzisiejszym wpisie przeanalizuje korelacje pomiędzy chińskim impulsem kredytowym, a rentownością polskich obligacji 10-letnich. Zapraszam do zapoznania się z artykułem

Wstęp

Wskaźnik impulsu kredytowego w Chinach osiągnął w grudniu wartość 24,4 – wzrost o 0,76 % w stosunku do poprzedniego miesiąca. W nawiązaniu do artykułu [link] Chiny jako druga gospodarka świata [od 2010] mają istotny wpływ na globalna koniunkturę, twarde wskaźniki makroekonomiczne czy notowania indeksów. W dzisiejszym wpisie prześledzimy zależności pomiędzy Chińskim impulsem kredytowym, a wskaźnikiem rentowności polskich obligacji 10-letnich [od wzrostu / spadku rentowności polskich obligacji skarbowych zależą zwroty m.in. funduszy pieniężnych opartych na papierach rządowych]. 

Czytaj więcej »Prognoza rentowności polskich 10-latek na podstawie chińskiego impulsu kredytowego? WOW ! [3/3]

Czy wskaźnik chińskiego impulsu kredytowego ma większą wartość prognostyczna niż PMI ? Sprawdzam ! [2/3]

Niniejszy artykuł stanowi drugi z cyklu „5 Powodów dlaczego warto obserwować chiński impuls kredytowy”. Poruszane jest w nich zagadnienie chińskiego impulsu kredytowego oraz o tym jak dane o dynamice długu krążącego w gospodarce możemy wykorzystać do podejmowania skutecznych decyzji inwestycyjnych. W trzech wpisach poruszę temat wpływu chińskiego impulsu kredytowego na:

 • Rynki wschodzące w tym na krajowy rynek akcji czyli WIG oraz sWIG80 -> link
 • Rentowność 10 letnich polskich obligacji skarbowych

W dzisiejszym wpisie przeanalizuję natomiast korelacje pomiędzy chińskim impulsem kredytowym, a wskaźnikiem PMI dla strefy euro. Zapraszam do zapoznania się z artykułem

Wstęp

Wskaźnik impulsu kredytowego w Chinach osiągnął w grudniu wartość 24,4 wzrost o w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,76 pkt. W nawiązaniu do artykułu [link] Chiny jako druga gospodarka świata [od 2010] mają istotny wpływ na globalna koniunkturę, twarde wskaźniki makroekonomiczne czy notowania indeksów.

W dzisiejszym wpisie prześledzimy zależności pomiędzy Chińskim impulsem kredytowym, a wskaźnikiem PMI [jedne z najpopularniejszych i najbardziej uznanych wskaźników wyprzedzających ].

Zacznijmy od definicji PMI:

PMI

Definicja PMI

Czytaj więcej »Czy wskaźnik chińskiego impulsu kredytowego ma większą wartość prognostyczna niż PMI ? Sprawdzam ! [2/3]

5 Powodów dlaczego warto obserwować chiński impuls kredytowy [1/3]

W dzisiejszych czasach całe państwa żyją na kredyt. Ilość pieniądza w gospodarce jest większa niż kiedykolwiek czego dowodem są niespotykane wcześniej wyceny różnych aktywów takich jak: kryptowaluty, spółki technologiczne, SPAC itp.  Ilość pieniądza w gospodarkach jest zwiększana poprzez dług zaciągany zarówno przez rządy, przedsiębiorstwa jak i pojedyncze gospodarstwa domowe.  

W niniejszym wpisie przeanalizuję jak możemy wykorzystać dane o impulsie kredytowym / dynamice impulsu kredytowego do podejmowania skutecznych decyzji inwestycyjnych. W trzech wpisach poruszę temat wpływu chińskiego impulsu kredytowego na:

 • Rynki wschodzące [indeks MSCI EM]
 • Krajowy rynek akcji [WIG oraz sWIG80]
 • Rentowność 10 letnich polskich obligacji skarbowych
 • Przeanalizuję korelacje pomiędzy chińskim impulsem kredytowym, a wskaźnikiem PMI dla strefy euro
 • Na koniec określę użyteczność wskaźnika w podejmowaniu decyzji przez inwestora

Zapraszam do zapoznania się z artykułem

Cały świat tonie w długach. Tylko w 2020 walka z pandemią zwiększyła dług na świecie o 24 bln dolarów  doprowadzając do zadłużenia na poziomie 355% PKB wynika z opracowania sporządzonego przez  Instytutu Finansów Międzynarodowych IIF z Waszyngtonu.  Dlaczego zadłużenie jest tak wysokie i ciągle rośnie w relacji do produktu krajowego brutto ? Ponieważ wydatki, które są finansowane długiem rosną szybciej niż samo PKB m.in. za sprawą programów rządowych na walkę z pandemią. Oprócz poszczególnych państw również  przedsiębiorstwa oraz gospodarstwa domowa zaciągają dług zwiększając tym samy ilość środków pieniężnych, które mogą wydać zarówno na inwestycje jak i konsumpcje co prowadzi do większego popytu a tym samym wzrostu gospodarczego a to wpływa na cała masę różnych wskaźników makroekonomicznych.

Sprawdzimy jak impuls kredytowy w drugiej co do wielkości gospodarce świata wpływa na rynki wschodzące a tym samym na nasz krajowy parkiet. 

Czytaj więcej »5 Powodów dlaczego warto obserwować chiński impuls kredytowy [1/3]

Wykorzystaj zależności pomiędzy MSCI EM a WIG do skutecznego inwestowania

Na rynkach kapitałowych funkcjonuje podział na rynki rozwinięte oraz wschodzące. Dwie najważniejsze metodologie przypisywania poszczególnych krajów to te stosowane przez firmę FTSE oraz przez firmę MSCI. Zdecydowanie ważniejsza metodologia to ta stosowane przez MSCI [Więcej ETF-ów jest oparte o indeksy tworzone przez MSCI].  Polska według metodologii MSCI to rynek wschodzący. Zatem czy i jakie zależności występują pomiędzy polskim indeksem WIG a indeksem rynków wschodzących? Czy na podstawie koniunktury na rynkach wschodzących jesteśmy w stanie prognozować zachowanie WIG-u? Jaka jest wartość dodana z obserwowania zależności pomiędzy rynkami, a przede wszystkim czy warto na stałe dodać obserwacje rynków wschodzących do swoich narzędzi analitycznych ? 

Indeks MSCI EM

Jak wspomniałem w akapicie wyżej Polski rynek według metodologii publikowanej przez firmę MSCI Inc. należy do rynków wschodzących czyli wchodzi w skład indeksu  MSCI Emerging Markets, którego notowania można znaleźć tutaj. 

Źródło: https://www.msci.com/

Podstawowe informacje o MSCI EM Index:

Indeks rynków wschodzących MSCI obejmuje 1417 spółek notowanych w 27 krajach, które odpowiadają za 85% kapitalizacji rynkowej. Zdecydowanie największy udział mają państwa Azji z Chinami na czele, których udział wynosi prawie 35%, następnie Tajwan z udziałem 14,6%, Południowa Korea 12,2%. Dla porównania udział Polski to lekko ponad 1%.

Dziesięć największych spółek wchodzących w skład indeksu wygląda następująco:

 
Źródło: https://www.msci.com/

Jak widzimy pierwsze miejsca to giganci tacy jak Samsung czy Alibaba, a to ostatecznie przekłada się na udział poszczególnych branż w całości indeksu. Lekko ponad 20% maja spółki z sektora technologicznego, następnie finansowego czy dóbr konsumpcyjnych. 

Jakie są kryteria aby stać się rynkiem rozwiniętym wg. MSCI?

Źródło: https://www.msci.com/
 • Poziom dochodu brutto na głowę wg. metodologii [GNI] musi być 25% wyższy od minimalnego publikowanego przez Bank światowy przez co najmniej 3 lata
 • Odpowiednia kapitalizacja i płynności spółek notowanych na giełdzie
 • Otwartość na kapitał zagraniczny, łatwość przepływu kapitału czy stabilność instytucjonalna mierzona wg. określonych metodologii. 

Jako ciekawostkę warto dodać, że według konkurencyjnej metodologii prowadzonej przez firmę FTSE Polska jest rynkiem rozwiniętym i to od 2018 roku więcej można poczytać o tym tutaj

Czytaj więcej »Wykorzystaj zależności pomiędzy MSCI EM a WIG do skutecznego inwestowania

Poznaj wpływ stóp procentowych na Twoje inwestycje

Wykorzystaj zależności historyczne do zarabiania pieniędzy na giełdzie.

W niniejszym wpisie przeanalizuję wpływ rosnących stóp procentowych na wycenę aktywów finansowych. Sprawdzam też jakie stopy zwrotu można było osiągnąć inwestując w oparciu o sygnały płynące z historycznych zależności na Polskim rynku. Zapraszam do zapoznania się z artykułem !

Na dzień pisania niniejszego artykuły jesteśmy już po dwóch podwyżkach stóp procentowych w obecnym cyklu:

 • 07.10.2021 ->   Podwyżka z 0,1% do 0,5%
 • 01.11.2021 – >  Podwyżka z 0,5% do 1,25%
 • 08.12.2021 ->   Podwyżka z 1,25% do 1,75%

[update]

W środę 8 grudnia NBP podniosło 3 raz w obecnym cyklu stopy procentowe. Jest to spójne z oczekiwaniami rynku, które wahały się w przedziale 0,5% -0,75% podwyżki. Do jakich poziomów w obecnym cyklu RPP podniesie stopę referencyjną? Nie wiem, możemy spekulować natomiast nie to jest celem wpisu. Rynek jest pewny, że stopy przynajmniej jeszcze raz zostaną podniesione, szczególnie że ostatni wstępny odczyt inflacji, który poznaliśmy 30.11.2021 wyniósł aż 7,7%. 

Źródło: Bank Pekao

Jak seria trzech podwyżek wpływała historycznie na Polski rynek akcji? Czy możemy wykorzystać informacje o zmianie stóp procentowych do zbudowania strategii inwestycyjnej, która przyniesie zysk? Jak pokazują historyczne zależności na polskim rynku jest to możliwe.

Poniżej zostanie przedstawiona analiza tak więc zapraszam do zapoznania się.

Czytaj więcej »Poznaj wpływ stóp procentowych na Twoje inwestycje

Gotówka i Waluty obce kontra inflacja

Niniejszy artykuł stanowi ostatni z siedmiu artykułów, które są poświęcone omówieniu różnych klas aktywów. Poruszana w nich jest specyfika danego aktywa, zmienność oraz czynniki wpływające na wycenę. Przede wszystkim, sprawdzimy jakie stopy zwrotu generowały poszczególne aktywa w zależności od czynników makroekonomicznych, gospodarczych czy od polityki monetarnej wyznaczanej przez banki centralne. W artykułach będą opisywane takie klasy aktywów jak:

I. Lokaty bankowe  

II. Obligacje 

 • Skarbowe detaliczne indeksowane inflacją
 • Skarbowe notowane na rynku
 • Korporacyjne

III. Akcje 

 • Polskie
 • Zagraniczne

IV. Złoto 

V. Pozostałe surowce 

VI. Nieruchomości 

VIIGotówka i waluty obce < — Jesteś Tutaj

Po opublikowaniu wszystkich siedmiu artykułów na blogu snajperinwestycyjny.pl pojawi się dodatkowa zakładka „Do pobrania”, w której znajdziemy 40 stronicowy PDF zbierający artykuły w całość wraz z dodatkowym materiałem podsumowujący cały cykl artykułów niepublikowany wcześniej na blogu. Klasą aktywów, którym się teraz przyjrzymy, będą waluty obce oraz gotówka. Zaczynajmy więc!

Gotówka i  Waluty

W artykule [link] zostało przedstawione zestawienia przechowywanej przez Polaków gotówki na nieoprocentowanych rachunkach oraz straty z tym związane. Rozważmy jednak trzymanie gotówki z nieco innej perspektywy. 

 • Trzymanie gotówki w okresie przejściowym pomiędzy inwestycjami
 • Trzymanie gotówki w walutach obcych 
 1. Trzymanie gotówki w oczekiwaniu na inwestycję

Załóżmy, że właśnie upłynniliśmy określoną cześć naszych inwestycji i nie widzimy obecnie okazji do inwestycji (np. aktywa, które są w kręgu naszych zainteresowań wyceniane są zbyt wysoko, co generuje niepotrzebne ryzyko). W mojej ocenie, w takiej sytuacji pomimo tego, że realnie nasze oszczędności tracą to trzymanie gotówki ma większy sens niż szukanie na siłę inwestycji, która nie spełnia założeń naszej strategii. W końcu na inwestycjach można stracić znacznie więcej niż wynosi inflacja, szczególnie gdy decyzja jest podejmowana zbyt pochopnie oraz z pominięciem analizy. 

Jakie są alternatywy do trzymania gotówki? 

Czytaj więcej »Gotówka i Waluty obce kontra inflacja

Nieruchomości Kontra Inflacja ?

Niniejszy artykuł stanowi szósty z siedmiu, które są poświęcone omówieniu różnych klas aktywów. Poruszana w nich jest specyfika danego aktywa, zmienność oraz czynniki wpływające na wycenę. Przede wszystkim, sprawdzimy jakie stopy zwrotu generowały poszczególne aktywa w zależności od czynników makroekonomicznych, gospodarczych czy od polityki monetarnej wyznaczanej przez banki centralne. W artykułach będą opisywane takie klasy aktywów jak:

I. Lokaty bankowe  

II. Obligacje 

 • Skarbowe detaliczne indeksowane inflacją
 • Skarbowe notowane na rynku
 • Korporacyjne

III. Akcje 

 • Polskie
 • Zagraniczne

IV. Złoto 

V. Pozostałe surowce 

VI. Nieruchomości < — Jesteś Tutaj

VIIGotówka i waluty obce

Po opublikowaniu wszystkich siedmiu artykułów na blogu snajperinwestycyjny.pl pojawi się dodatkowa zakładka „Do pobrania”, w której znajdziemy 40 stronicowy PDF zbierający artykuły w całość wraz z dodatkowym materiałem podsumowujący cały cykl artykułów niepublikowany wcześniej na blogu. Klasą aktywów, którym się teraz przyjrzymy, będą nieruchomości. Zaczynajmy więc!

Czas nieruchomości

Panuje powszechne przekonanie, że nieruchomości stanowią dobrą inwestycję, która zabezpiecza nas przed inflacją. Czy tak jest naprawdę? Odpowiem na to pytanie w niniejszym artykule. Nieruchomości wyróżniają się na tle omawianych klas aktywów takich jak: akcje, obligacje czy lokaty, między innymi tym, że są to aktywa fizyczne. W związku, z czym mają szereg specyficznych cech, które mogą być szczególnie atrakcyjne dla osób z dużą awersją do ryzyka. Oto tylko niektóre z nich:

 • Nieruchomości cechują się mniejszą zmiennością niż aktywa notowane na rynku (np. akcje, obligacje)
 • Inwestując na giełdzie mamy podgląd do bieżącej wyceny swoich aktywów, tym samym widzimy ich zmienność. Może się zdarzyć, że nasze akcje tracą kilkadziesiąt procent. Wówczas pod wpływem emocji możemy podjąć decyzję o ich sprzedaży (prawdopodobnie będzie to dołek cenowy). Ceny nieruchomości również podlegają wahaniom (w dalszej części niniejszego artykułu zostanie to bardziej szczegółowo opisane), natomiast nie mamy dostępu do wyceny naszej nieruchomości w czasie rzeczywistym, przez co łatwiej jest wytrzymać duże spadki.
 • Występuje bardzo niskie ryzyko utraty całości zainwestowanego kapitału. Owszem, może zdarzyć się wojna, przez co wartość nieruchomości spadnie właściwie o 100%, natomiast jeżeli  faktycznie dojdzie do ataku zbrojnego, to spadek wyceny nieruchomości nie będzie naszym największym problemem.
 • Aktywa fizyczne są niepodzielne tzn. nie możemy upłynnić części naszej nieruchomości, w przypadku gdy będziemy potrzebować gotówki (np. 30% wartości nieruchomości). Może się okazać, że jesteśmy zmuszeni sprzedać cała nieruchomość, a to wiąże się z określonymi kosztami.
 • Mała płynność. Akcje na rynku zazwyczaj możemy sprzedać tego samego dnia, w którym podjęliśmy taką decyzję. Niestety inaczej jest w przypadku nieruchomości, gdzie sprzedaż może trwać kilka miesięcy (jest to zależne od szeregu czynników np. ceny, lokalizacji, sytuacji prawnej)
 • Koszty transakcyjne. W przypadku sprzedaży instrumentów finansowych koszty transakcyjne wynoszą ok. 0,19% (w zależności od rodzaju instrumentu). Dla nieruchomości koszty transakcyjne mogą się wahać między 4-8% (np. PCC, notariusz, pośrednik nieruchomości). Jeżeli dodamy do tego fakt, że nieruchomości to aktywa o znacznej jednostkowej wartości min. kilkaset tysięcy, to kilka procent stanowi istotną sumę.

Jakie mamy sposoby inwestowania w nieruchomości ?

Czytaj więcej »Nieruchomości Kontra Inflacja ?

Czy Złoto Chroni Przed Inflacją ?

Niniejszy artykuł stanowi czwarty  z siedmiu, które są poświęcone omówieniu różnych klas aktywów. Poruszana w nich jest specyfika danego aktywa, zmienność oraz czynniki wpływające na wycenę. Przede wszystkim, sprawdzimy jakie stopy zwrotu generowały poszczególne aktywa w zależności od czynników makroekonomicznych, gospodarczych czy od polityki monetarnej wyznaczanej przez banki centralne. W artykułach będą opisywane takie klasy aktywów jak:

I. Lokaty bankowe  

II. Obligacje 

 • Skarbowe detaliczne indeksowane inflacją
 • Skarbowe notowane na rynku
 • Korporacyjne

III. Akcje 

 • Polskie
 • Zagraniczne

IV. Złoto < — Jesteś Tutaj

V. Pozostałe surowce  

VI. Nieruchomości 

VIIGotówka i waluty obce

Po opublikowaniu wszystkich siedmiu artykułów na blogu snajperinwestycyjny.pl pojawi się dodatkowa zakładka „Do pobrania”, w której znajdziemy 40 stronicowy PDF zbierający artykuły w całość wraz z dodatkowym materiałem podsumowujący cały cykl artykułów niepublikowany wcześniej na blogu. Aktywem, które zostanie teraz przeanalizowane będzie złoto. Zaczynajmy więc!

Inwestowanie  w surowce

Powszechnie uważa się, że jednym ze sposobów ochrony naszych oszczędności przed inflacją jest inwestowanie w surowce. Przykładem na potwierdzenie tej tezy może być wysokość inflacji w latach 70 w Stanach Zjednoczonych oraz towarzyszące temu wysokie ceny ropy naftowej oraz złota. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej inwestycji w złoto  [złoto ze względu na swoje specyficzne cechy zostało na potrzeby artykuły wydzielone z szerokiej grupy aktywów, jaką są surowce]

I. Złoto

Złoto od wieków wzbudza skrajne emocje, było i jest kojarzone z bogactwem. Ze względu na swoje właściwości od zawsze traktowano je jako formę pieniądza (kiedyś zdecydowanie bardziej, ponieważ dolar był wymienialny na złoto).

Dlaczego ludzie inwestują w złoto?

 Jak zostało wspomniane w artykule żyjemy w erze pieniądza fiducjarnego, czyli pieniądza opartego na zaufaniu do rządów czy banków centralnych. Jeżeli zaufanie to zostanie nadszarpnięte np. poprzez nadmierny dodruk pieniądza, co w konsekwencji wpłynie na inflację, społeczeństwo uświadomi sobie, że pieniądz papierowy nie spełnia funkcji przechowania wartości, a tym samym zaufanie to drastycznie spadnie. Pamiętajmy, że wartość każdej papierowej waluty nieuchronnie dąży do zera w długim terminie.

Jaką wartość ma złoto?

Trudność z oszacowaniem wartości złota polega na tym, że nie generuje ono odsetek, kuponów czy dywidend. Generuje za to koszty przechowania (w przypadku inwestowania w złoto fizyczne. Złoto musi być odpowiednio przechowywane, inaczej istnieje ryzyko, że zostanie skradzione). Na czym wiec polega wartość złoto ?

 Złota po prostu nie da się dodrukować ilość złota, która została do tej pory wydobyta wynosi ok 193 400 ton, rocznie wydobywa się ok. 3 000 ton. Oznacza to, że aby wydobyć kolejne 193 400 ton potrzeba ponad 64 lata (nie można tego powiedzieć o pieniądzu drukowanym, którego ilość w obiegu można podwoić w porównaniu do złota błyskawicznie). Skoro ilość złota, które zostało wydobyte oraz będzie w przyszłości, jest znana, to stanowi to doskonałe zabezpieczenie przed szaleństwem dodruku pieniądza. Dlatego w okresach inflacji (wywołanej m.in. dodrukiem) złoto najszybciej drożeje. W przypadku polskiego inwestora złoto ma nawet większą wartość niż dla mieszkańca np. Stanów Zjednoczonych . Otóż twarda waluta (USD, EUR) przechowują lepiej wartość niż PLN, natomiast wszystkie trzy waluty w długiem terminie w porównaniu do złota dążą do zera.

Jak może to wykorzystać polski inwestor ?

Czytaj więcej »Czy Złoto Chroni Przed Inflacją ?

Surowce, Chronią Przed Inflacją ?

Niniejszy artykuł stanowi piąty z siedmiu, które są poświęcone omówieniu różnych klas aktywów. Poruszana w nich jest specyfika danego aktywa, zmienność, czynniki wpływające na wycenę, a przede wszystkim, sprawdzimy jakie stopy zwrotu generowały poszczególne aktywa w zależności od czynników makroekonomicznych, gospodarczych czy od polityki monetarnej wyznaczanej przez banki centralne. W artykułach będą opisywane takie klasy aktywów jak.:

ILokaty bankowe  

II. Obligacje 

 • Skarbowe detaliczne indeksowane inflacją
 • Skarbowe notowane na rynku
 • Korporacyjne

III. Akcje 

 • Polskie
 • Zagraniczne

IV. Złoto

V. Pozostałe surowce < — Jesteś Tutaj

VI. Nieruchomości 

VIIGotówka i waluty obce

Po opublikowaniu wszystkich siedmiu artykułów na blogu snajperinwestycyjny.pl pojawi się dodatkowa zakładka „Do pobrania”, w której znajdziemy 40 stronicowy PDF zbierający artykuły w całość wraz z dodatkowym materiałem podsumowujący cały cykl artykułów niepublikowany wcześniej na blogu. Klasą aktywów, którym się teraz przyjrzymy, będą surowce [z wyłączeniem złota, które zostało opisane wcześniej]. Zaczynajmy więc!

I. Pozostałe surowce

Surowce są dużą i niejednorodna grupą aktywów. Możemy je podzielić na:

 • Surowce energetyczne (np. ropa naftowa)
 • Metale przemysłowe (np. miedź)
 • Metale szlachetne (np. złoto)
 • Produkty rolne (np. pszenica)
 • Żywy inwentarz i mięso (np. trzoda chlewna)

Inny bardziej ogólny podział to:

 • Surowce twarde (czyli te które podlegają wydobyciu)
 • Surowce miękkie (czyli te które uprawia się i hoduje na farmach)

Od czego zależą ceny surowców?

Tak jak i w przypadku złota (które zaliczane jest do kategorii surowców) cena zależy od relacji pomiędzy popytem, a podażą (to między innymi dlatego obserwowaliśmy w 2020 ujemne ceny ropy naftowej, ale o tym kilka akapitów poniżej).

Czynniki popytowe:

 • Populacja na świecie (jeszcze w 1928 roku na świcie żyły 2 mld ludzi. Obecnie na świecie żyje ok. 7.7 mld. Szacuje się, że do 2050 na świecie będzie żyło ok. 10 mld ludzi. Oznacza to przyrost ok. 80 mln rocznie). Ludzi ci potrzebują jedzenia, mieszkania, ubrań oraz będą się przemieszczać, tym samym będą generować popyt zarówno na twarde jak i miękkie surowce.
 • Wzrost standardu życia. Wraz ze wzrostem dochodu poprawia się standard życia. Ludzie, którzy przekroczyli minimalne dochody teraz oprócz zaspokojenia podstawowych potrzeb mogą pozwolić sobie na więcej tym samym zaczynają budować domy, kupują mieszkania, wyposażenie czy wyjeżdżają na wakacje. Wszystko to generuje dodatkowy popyt na surowce (uwaga:  popyt na surowce może wzrastać pomimo, że liczba ludności na poziomie globalnym stoi w miejscu).
 • Urbanizacja. Konsumpcja w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest większa w miastach niż na obszarach wiejskich. W związku z postępującym przemieszczaniem się ludności z terenów wiejskich do miast, będzie to czynnik o charakterze popytowym. W kolejnych dekadach trend ten będzie szczególnie widoczny w Azji oraz Afryce.
 • Rozwój infrastruktury. Przemieszczanie się ludności oraz wzrost populacji wymusi rozwój infrastruktury. A jak wiemy, do tego potrzebne są surowce.
 • Zmiany sposobu żywienia. Obserwujemy obecnie trend odchodzenia od konsumpcji mięsa, na rzecz zarówno produktów wegeteriańskich jak i wegańskich. Jeżeli ów trend zostanie utrzymany, to w średnim oraz długim terminie powinno to wpływać na zwiększony popyt na surowce rolne.

Czynniki podażowe:

 • Złoża surowców. Weźmy pod uwagę ropę naftową. Ilość ropy na świcie jest skończona, jeżeli w pewnym momencie będziemy świadkami skończenia się złoża  surowca w danej lokalizacji i dodatkowo połączymy to z opóźnieniem odkrywaniu nowych złóż możemy obserwować niedostateczną ilość tego surowca na rynku.
 • Koszty wydobycia. Przy wyeksploatowaniu kolejnych pól naftowych lub kopalń ,aby zachować ciągłość podaży danego surowca trzeba zacząć eksploatować mniej dostępne pola naftowe czy kopalnie (np. płożone niżej) co powoduje wzrost kosztów.
 • Nowe technologie. Mogą one na kilka sposobów wpływać na ceny surowców. Nowa technologia wydobycia ropy naftowej może spowodować, że nagle opłacalne staje się wydobycie ze złóż, które opłacalne nie były wcześniej. Innym przykładem wpływu nowych technologii na relację pomiędzy popytem a podażą może być przejście z samochodów spalinowych na elektryczne. Spowoduje to zmniejszenie popytu na jedne surowce a zwiększy popyt na inne.
 • Normy środowiskowe. Walka z CO2 i odchodzenie od paliw kopalnych, to jeden z przykładów jak regulacje środowiskowe mogą w drastyczny sposób wpłynąć na popyt. Bardziej wymagające normy, które muszą spełnić firmy to większe nakłady inwestycyjne, a w rezultacie musi to znaleźć odzwierciedlenie w cenie produktu końcowego.
 • Nowe podatki. Poszczególne kraje są coraz bardziej zadłużone, w związku z czym rządy będę poszukiwać dodatkowych wpływów do budżetu. Istnieje niemal pewność, że będziemy świadkami wprowadzania kolejnych podatków, również tych, które wpłyną na cenę surowców.

Ile można zarobić inwestując w surowce ?

Czytaj więcej »Surowce, Chronią Przed Inflacją ?

Czy Akcje Naprawdę Chronią Przed Inflacją ?

Niniejszy artykuł stanowi trzeci z siedmiu, które są poświęcone omówieniu różnych klas aktywów. Poruszana w nich jest specyfika danego aktywa, zmienność, czynniki wpływające na wycenę, a przede wszystkim, sprawdzimy jakie stopy zwrotu generowały poszczególne aktywa w zależności od czynników makroekonomicznych, gospodarczych czy od polityki monetarnej wyznaczanej przez banki centralne. W artykułach będą opisywane takie klasy aktywów jak:

ILokaty bankowe  

II. Obligacje 

 • Skarbowe detaliczne indeksowane inflacją
 • Skarbowe notowane na rynku
 • Korporacyjne

III. Akcje < — Jesteś Tutaj

 • Polskie
 • Zagraniczne

IV. Złoto

V. Pozostałe surowce

VI. Nieruchomości 

VIIGotówka i waluty obce

Po opublikowaniu wszystkich siedmiu artykułów na blogu snajperinwestycyjny.pl pojawi się dodatkowa zakładka „Do pobrania”, w której znajdziemy 40 stronicowy PDF zbierający artykuły w całość wraz z dodatkowym materiałem podsumowujący cały cykl artykułów niepublikowany wcześniej na blogu. Klasą aktywów, którym się teraz przyjrzymy, będą akcje. Zaczynajmy więc!

Jak dużo można zarobić inwestując w akcje?

Bardzo dużo. Natomiast jest to dosyć trudne. Jednego dnia akcje spółki mogą podrożeć o kilkadziesiąt, a nawet kilka set procent by następnego dnia spać o blisko 100%. Dla przykładu poniżej akcje kilku spółek których kurs bardzo mocno wzrósł  w ciągu 10 lat (dane na dzień 06.01.2021):

Najlepiej w prezentowanym zestawieniu w okresie ostatnich 10 lat spisały się akcje Tesli, które dały zarobić ponad 13,7 tys. proc. oznacza to, że inwestując 10 tys. PLN w styczniu 2011 dzisiaj nasze akcje byłyby wyceniane na prawie 1,4 mln PLN (na początku stycznia 2021). Przykładów spektakularnych wzrostów nie trzeba szukać w Stanach Zjednoczonych. Jak zostało przedstawione powyżej, akcje CD PROJECT przez ostanie 10 lat wzrosły o 8,1 tys. proc tym samym 10 tys. PLN zainwestowane w styczniu 2011 było warte na początku 2021  prawie 830 tys. PLN. Powyższe liczby robią ogromne wrażenie, jednocześnie rozbudzając wyobraźnię. Na czym polega więc trudność?

Już dzisiaj są notowane spółki, które w perspektywie kolejnych 10 lat dadzą podobne stopy zwrotu, a być może nawet wyższe. Pytanie jak zidentyfikować takie spółki, a jeżeli już je zidentyfikujemy, to czy będziemy w stanie (z punktu zarządzania własnymi emocjami) trzymać akcje tych spółek przez 10 lat? Po drodze zdarzały się przecież kilkudziesięcioprocentowe przeceny wyżej wymienionych spółek, zdarzały się okres długich lat gdzie kurs spółki poruszał się w trendzie bocznym (dokładnie spółki Mercator, której kurs oscylował w okolicach 20 PLN, w 2019 spadł do 10 PLN, a następnie wzrósł do prawie 800 PLN tym samym generując kilkutysięczną stopę zwrotu w okresie krótszym niż 12 miesięcy). Z drugiej strony na przestrzeni tych 10 lat nie brakowało również spółek, które straciły po 99% wartości czy zbankrutowały i nie są już notowane na żadnej giełdzie.

 W tym wpisie nie będziemy zajmować się analizą stóp zwrotu ze spółek które są obecnie ekstremalnie modne, skupimy się natomiast na analizie czy inwestowanie w akcje jest w stanie ochronić nasze oszczędności przed inflacją. Swoja analizę przedstawię z punktu inwestowanie przez polskiego inwestora w akcje polskie oraz zagraniczne. Inwestycja w szeroki rynek czyli S&P 500 w Stanach Zjednoczonych oraz WIG w Polsce.

Indeksy giełdowe

Czyli syntetyczna informacja o rynku. Najpierw przyjrzyjmy się stopom zwrotu z akcji w Stanach Zjednoczonych.

Stopy  zwrotu z indeksu S&P 500

Średnia stopa zwrotu dla indeksu S&P 500 dla ostatnich 10 lat to ponad 17%. Najgorszy wynik indeks osiągnął w 2017 roku i było to 1,31%. Najlepszy rok to 2014 ze stopą zwrotu na poziomie 33,4%. Czy takie stopy zwrotu zabezpieczają przed inflacją? To zależy! Dlaczego?

 • Po pierwsze za nami bardzo dobry okres dla akcji w Stanach Zjednoczonych, według różnych wskaźników rynek ten jest wykupiony (o czym więcej w kolejnych wpisach)
 • Historyczne stopy zwrotu nie są gwarancją ich powtarzalności w kolejnych okresach
 • Na przestrzeni ostatnich 10 lat zdarzały się okresy gdzie indeks był kilkadziesiąt procent na minusie r/r (np. krach spowodowany COVID-19). Załóżmy, że inwestor wyczerpany emocjonalnie stratą w wysokości 30% postanawia sprzedać posiadane akcje w kulminacyjnym momencie paniki. Tym samym kasując swoje zyski z ostatnich kilku lat. W takiej sytuacji nie dość, że nie została zachowana realna wartość pieniądza to jeszcze inwestor odnotował stratę
 • Na powyższym wykresie zostały przedstawione stopy zwrotu z indeksu S&P 500 w przeliczeniu na PLN. Jeżeli w czasie trwania inwestycji złotówka byłaby bardzo słaba w stosunku do dolara, a w terminie zakończenia inwestycji bardzo mocna to mogłoby się okazać, że pomimo wzrostu indeksu polski inwestor odnotował pokaźną stratę.
Czytaj więcej »Czy Akcje Naprawdę Chronią Przed Inflacją ?